DK | EN

Building Green blev etableret for at oplyse om udviklingen inden for bæredygtigt byggeri.
Eventen har eksisteret siden 2011 , og afholdes nu hvert år både i København og Aarhus. Danmarks CO2-mål var og er fortsat ambitiøse, men der er lang vej til målene. Den danske byggebranche står til ansvar for 40% af Danmarks energiforbrug og 30% af den samlede mængde affald.

Grønne og bæredygtige bygninger bør være en selvfølge
Den langsigtede vision er, at alle nye bygninger skal producere mere energi end de forbruger, og samtidig skal energiforbruget i den eksisterende bygningsmasse nedbringes markant.
Overalt omsættes visionerne til virkelighed – mulighederne er reelle, men der er stadig mange udfordringer og spørgsmål, der skal besvares, inden vi når i mål.
Danmark er i front på denne bane, da mange af virksomheder og initiativtagere allerede har evnet at omsætte visionerne til virkelighed og skabe vedvarende løsninger, der reducerer energiforbruget og CO2-udledningen fra bygninger.

Platform for vidensdeling & produktudstilling
Building Green er en platform for videndeling med bæredygtige aktører inden for feltet og et samlingspunkt med nøglefærdige produkter. Derudover skal eventen være med til at styrke muligheden for at udnytte det kæmpe vækstpotentiale, der ligger i den voksende nationale og internationale efterspørgsel efter klimavenlige byggematerialer og løsninger.
Building Green har skabt en unik platform for at netværke og lytte til inspirerende og visionære talere fra både ind- og udland. På scenerne og aktivitetsområderne sættes der fokus på de mest centrale spørgsmål inden for energieffektivt og bæredygtigt byggeri – både fremsynede visioner og konkrete erfaringer præsenteres.

Glæd dig til ny viden og nye visioner, når Building Green slår dørene op.

“Building Green er for mig at se et utroligt vigtigt forum, hvor vi kan netværke med hinanden og sætte fokus på bæredygtigt byggeri. Og det er helt afgørende, at vi mødes og udveksler erfaringer. For vi kan kun løse branchens udfordringer, når vi samarbejder på tværs i hele værdikæden.”
Kasper GuldagerSenior partner, 3XN & Direktør, GXN.
“Arkitektforeningen samarbejder meget gerne med Building Green. Arkitekten er afgørende for kvaliteten af den bæredygtige innovation, og det glæder mig at se de mange arkitekter MAA, der stiller deres viden til rådighed ved debatter og oplæg. Jeg forventer, at eventen vil bidrage til en rig faglig udveksling om bæredygtighed og arkitektonisk kvalitet.”
Lars AutrupDirektør, Ariktektforeningen
“I InnoBYG er vores fornemmeste opgave at understøtte og facilitere den bæredygtige dagsorden i byggebranchen. Building Green er den perfekte platform for os – hele vores målgruppe er til stede på eventen, hvilket giver os de bedste forudsætninger for at facilitere både videnspredning- og matchmakingevents, hvilket er to af vores kerneydelser.”
Grith Bech-NielsenNetværksleder, InnoBYG
”I Bygherreforeningen ser vi Building Green som en katalysator for diskussionen om mere bæredygtigt byggeri i Danmark. Det gælder både i præsentationen af de konkrete produkter og løsninger, og gennem debatter og seminarer, hvor den nyeste viden bringes frem i lyset.”
Henrik L. BangDirektør, Bygherreforeningen
“Building Green er blevet en stærk platform for udveksling af viden om bæredygtigt byggeri. Det er et sted, hvor man både kan se de nyeste teknologiske udviklings tiltag og samtidig deltage i en række forskellige konferencer, der debatterer udviklingen. Bygningsingeniørerne spiller en stor rolle i den bæredygtige udvikling og IDA-BYG vil gerne bidrage til, at ingeniørerne og andre faggrupper inden for bæredygtigt byggeri drøfter udviklingen og udnytter den platform Building Green stiller til rådighed.”
Kurt Emil Eriksen Bestyrelsesmedlem, IDA-BYG