Building Green: Pop-Up Seminar 7. september 2017

“Markedspladsen for bæredygtighed – veje og vildveje i værdikæden”

Building Green, Bygherreforeningen og Green Building Council inviterer til et gratis pop-up seminar i København d. 7. september. Målgruppen er bygherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører, m.fl.

Visionen om at øge bæredygtighedsniveauet i byggeriet kan de fleste aktører tilslutte sig. Men på rejsen gennem værdikæden skal visionen passere mange led med forskellige komplekse udfordringer. Et bud på at løse sådanne udfordringer er mere tværfagligt samarbejde og bedre forståelse af byggeriet som en markedsplads for værdiskabelse. Bygherreforeningen, Building Green og Green Building Council Denmark arbejder alle med disse problemstillinger, og inviterer derfor til dette pop-up seminar, hvor vi stiller skarpt på, hvordan de enkelte led i værdikæden kan optimere forudsætningen for at visionen om bæredygtighed realiseres så tæt på sin oprindelige udgangspunkt som muligt i et styrket marked.

 

Dato: 7. september 2017
Tid: 8.30-11.30
Sted: Bygningskulturens Hus
Adresse: Borgergade 111, 1300 København K
Målgruppe: Bygherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører m.fl.
OBS: Tilmelding er lukket pr. 1 september 2017. Ved udeblivelse fra tilmelding pålægges no-show fee på 500,- ekskl. moms.

 

PROGRAM

8.30 Morgenkaffe m/croissant

9.00 Velkommen til den bæredygtige markedsplads!
Introduktion til seminaret og rammesætning for dagens overordnede fortælling.
v/ Mette Qvist, Direktør, Green Building Council Denmark & Henrik L. Bang, Direktør, Bygherreforeningen

9.10 Værdiskabelse i den bæredygtige bygning – slutbrugeren i fokus
Det danske ejendomsmarked vil blive udfordret i takt med at bæredygtighedsdagsordenen vinder frem. Hvad gør en visionær, privat bygherre sig af overvejelser, når han/hun skal bygge for de næste 100 år?
Mia Manghezi, Projektudviklingsdirektør, Pensiondanmark

9.35 Et fælles sprog- forudsætningen for realiserbar bæredygtighed i byggeriet (1)
En præcis og prioriteret kravspecifikation øger kvaliteten og bygbarheden, men hvad stiller det af krav til bygherren og bygherrerådgiveren? Og har arkitekten svarene, når markedet skal levere på kravene?
Søren Nielsen, Arkitekt MAA og Partner, Vandkunsten

9.50 Værdi er andet end pris – hvor langt rækker det muliges kunst?
Den offentlig bygherre er underlagt en række lovkrav, der ikke på samme måde gælder for private. Hvordan håndteres dette sammen med en ambition om at fremme en bæredygtig udvikling og et innovativt marked?
Jens Runge, Projektleder, Københavns Kommune

10.15 PAUSE

10.30 Et fælles sprog- forudsætningen for realiserbar bæredygtighed i byggeriet (2)
En præcis og prioriteret kravspecifikation øger kvaliteten og bygbarheden, men hvad stiller det af krav til bygherren og bygherrerådgiveren? Og har entreprenøren svarene, når markedet skal levere på kravene?
Marlene Haugaard, Direktør, NCC

10.45 Bæredygtige byggematerialer- det nemme valg?
Dokumentation for det bæredygtige materialevalg skal gøres lettere, men hvordan? I takt med at efterspørgslen på bæredygtige byggematerialer forventes at stige, vil byggecentrene blive udfordret som centrale aktører i værdikæden. Hvordan vil de håndtere dette i mellemleddet mellem leverandører (udbydere) og kunderne (efterspørgerne)? Spiller bedre Er det bedre deklarationer og kravsspecifikationer, der er driveren?
Ellen Back Tegen, Markedschef – BYGMA A/S, Region Sjælland og Fyn

11.05 Opsummering m/debat

11.30 Afslutning

 

 

POP-UP seminaret er arrangeret af:

Green Building Council Denmark
Green Building Council Denmark (DK-GBC) er en non-profit medlemsorganisation med 279 medlemmer (virksomheder og organisationer). Vi arbejder for at fremme bæredygtighed i bygninger og det bebyggede miljø i Danmark.
Vi tilbyder reel og uvildig granskning af byggeprojekters og byområders bæredygtige indsats.
Vi formidler viden, afholder kurser og events om bæredygtighed og uddanner konsulenter og auditorer i bæredygtighedscertificering DGNB Denmark, som administreres af vores datterselskab DGNB.dk. 

Bygherreforeningen
Bygherreforeningen er interesseorganisation for ca. 130 professionelle bygherreorganisationer i Danmark, der tilsammen repræsenterer et årligt indkøbsvolumen på op mod 50 mia. kr. Foreningens formål er at fremme en bæredygtig udvikling af byggeriet og de bedst mulige rammebetingelser for medlemmerne, så de kan udfylde den samfundsvigtige bygherrerolle i forhold arkitektur, kvalitet og produktivitet.

Building Green
Building Green har eksisteret siden 2011 og har lige siden haft en mission om at oplyse om bæredygtighed i byggebranchen og vigtigheden heri. Building Green byder på inspiration og vidensdeling for alle med interesse for grøn innovation og bæredygtige løsninger inden for byggeriet. Eventen afholdes i efteråret i København og i foråret i Aarhus hvert år, og består af en større udstilling samt stort konferenceprogram – udover de større events afholder Building Green også mindre pop-up arrangementer i samarbejde med VIP partnerne.

Dagens Byggeri flytter sin redaktion til Building Green

Dagens Byggeri møder talstærkt op på den bæredygtige byggevent, og vil i tekst og levende billeder fortælle om både nye produkter, processer og bæredygtige branchetiltag.

Af redaktør Torben Jarstram, Dagens Byggeri

Hos Dagens Byggeri sætter vi stor pris på Building Green. Faktisk så meget, at vi lige siden begyndelsen for seks år siden har skrevet et hav af artikler om den grønne byggemesse – og dens udstillere. Det har gjort os til stedet, hvor man skal læse seneste nyt fra det grønne byggeri. Det gælder både produktnyheder, nye branchetiltag, nye samarbejder og nyt fra arrangørerne.

Traditionen tro bringer vi et stort tema op til messen, hvor vi meget gerne modtager pressemeddelelser og øvrige input fra udstillere og aktører. Og skulle der være spændende nyheder, vi ikke kommer omkring før messen, vil vi naturligvis være at finde på messen med spids pen og skarpladt kamera. Vi har selvfølgelig også vores egen stand, hvor man er mere end velkommen til at lægge vejen forbi. Her kan du møde vores annoncekonsulenter og journalister – sidstnævnte sidder og skriver artikler på standen, som løbende bliver lagt på hjemmesiden, dagensbyggeri.dk. Har du en god historie, så får vi os en snak.

Du kan allerede nu kontakte en af vores journalister på: redaktion@dagensbyggeri.dk

Bæredygtig boligopvarmning – overvejelser om valg af varmekilde

Skrevet af Indehaver & Arkitekt Niels Østergaard, Arkitektvirksomheden Pro-Visual

Mange velkendte problemstillinger indenfor bæredygtigt byggeri opstår i forbindelse med de fleste typer byggerier, men især ved byggeri af bolig til private til eget brug, har entreprenør og rådgiver ofte et større ansvar for at finde og formidle de bedste løsninger med hensyntagen til både budget og miljøomkostninger.

Private kunder uden forudgående kendskab til bygge- og miljølovgivning har et særligt stort behov for god rådgivning. Det medfører et øget rådgivningsansvar for entreprenør og byggerådgiver overfor kunden, der ikke har den nødvendige faglige viden for at vurdere pris og miljøomkostninger. Det kan byde på store udfordringer for byggerådgiver og entreprenør, og kræver det et nært og godt samarbejde mellem parterne i byggeriet, hvor både rådgiver og entreprenør skal sikre en god og tæt kommunikation, for at opfylde kundens behov bedst mulig.

Opvarmning af boliger er en af de største energi-slugere, og byder på mange udfordringer indenfor bæredygtigt byggeri, hvor der skal tages hensyn til pris, effektivitet, miljøpåvirkning, kundens behov, og lokalplaner. Et konkret eksempel, der er aktuelt for mange private boligbyggerier, er tilslutningspligten til fjernvarme, der findes i store dele af Danmark.  Den kan betyde at det ikke altid kan betale sig at installere andre, og mere bæredygtige varmeløsninger rent prismæssigt. De enkelte kommuner kan pålægge tilslutnings- og forblivelsespligt til fjernvarme, hvorfor det i stor grad er geografisk bestemt, og kræver undersøgelser af lokalbestemmelserne, før der kan rådgives om den bedste varmeløsning. Tilslutningspligten betyder heller ikke nødvendigvis, at et nybyggeri skal tilsluttes fjernvarme, men at der skal betales en årlig fast effektbetaling. Det er dog muligt at søge om fritagelse for tilslutning af fjernvarmen, hvis der er tale om nybyggeri af lavenergihuse under klasse 2020.

Lægger man effektbetalingen oven i udgifterne til alternative varmekilder, kan de alternative varmekilder hurtigt blive for dyre. Prisen for tilslutningen til fjernvarmen varierer alt efter kommune og byggeri. I nogle kommuner er der flere fjernvarmeanlæg, hvilket kan betyde en væsentlig prisforskel indenfor den samme kommune. For det enkelte byggeri skal tilslutningen derfor beregnes individuelt, så kunden i samråd med entreprenør eller byggerådgiver kan tage højde for pris og miljøpåvirkning. Fjernvarmens miljøpåvirkning skal ligeledes beregnes i forhold til den påtænkte alternative varmeløsnings miljøpåvirkning.  Miljøpåvirkningen er ligeledes afhængig af hvor i landet der bygges, da fjernvarmeværkerne benytter forskellige kilder til produktion af varmen. Alle fjernvarmeværker er dog forbundet til forbrændingsanlæg, spildvarme, kraftværk og biobrændselsanlæg. Enkelte producerer også varme via solvarmeanlæg. Dermed er der forskel på miljøpåvirkning i det enkelte fjernvarmeanlæg.

Der findes en række alternativer til fjernvarme, og alt efter hvad og hvor der bygges, kan forskellige løsninger overvejes i samråd med kunden, hvor det er vigtig at både fordele og ulemper ridses op.

Biobrændsel kan være en miljøvenlig måde at opvarme private boliger, men stiller også krav til boligejernes viden og egen indsats, da det kræver, at der fyres korrekt for at opnå den ønskede miljøeffekt. Ligeledes er der en del vedligehold ved biobrændselsanlæg, samt pladsbehov til opbevaring af brændsel. Fyring med biobrændsel er CO2 neutralt, men udleder sundhedsskadelige stoffer i form af tjære og partikler.

Solvarmeanlæg er supplerende varmeanlæg, og kan ikke benyttes som eneste varmekilde i Danmark.  Solvarmeanlæg kan i 60-70 % af året fungere som supplement til opvarmning af vand, der kan dække omkring 60 % af varmtvandsforbrug, og 30 % af opvarmning gennem gulvvarme. Miljøomkostningerne er dog meget lave. Ligeledes er der ikke stort behov for vedligeholdelse og pasning af anlægget fra kundes side, hvilket gør det til et attraktivt supplement ved mange nybyggerier.

Varmepumper kan fungere både som en helhedsløsning til opvarmning ved brug af jordvarme, og som et supplement til opvarmning ved en luftluft eller luft-vand varmepumpe. For kunder er der store prismæssige fordele ved brugen af alle pumpetyper. Desuden er miljøomkostningerne ved varmepumper også lave, og dermed fordelagtige i bæredygtigt byggeri. Derimod kan anlægsprisen til jordvarmepumper, samt arealkrav overgå tilgængeligt budget og areal.

Således er der mange elementer, der skal tages højde for ved beregning af pris- og miljøomkostninger, samtidig som de skal formidles på et tilgængeligt vis for kunden.

Talerinterviews fra Building Green Aarhus 2017

Nedenstående videoklip er optaget af Dagens Byggeri, som også har rettighederne til disse. Du kan her se deres spændende interviews og samtaler med flere af talerne fra den jyske afholdelse 29. – 30. marts 2017.

-Hør Stadsarkitekt Stephen Willacy fortælle om, hvorfor det er vigtigt at blive udfordret, når det kommer til byudvikling. Klik her.

-Per Heiselberg, Professor på Aalborg Universitet deltog i debatten om energikravene i 2020 og deres egentlige effekt på fremtidens byggeri. Hør hans ord her.

-Jesper Ravn er arkitekt og lysdesigner hos Gottlieb Paludan Arhitects, hans indlæg omhandlede vigtigheden og betydningen af lys. Hør mere.

-Se Signe Kongebro fortælle om ansvarsbevidsthed, når det omhandler bæredygtighed og nytænkning. Hør interviewet her.

-Stiftende Partner Morten Schmidt fra Schmidt Hammer Lassen Architects ser potentiale i kvarterer, der ikke minder om arkitekternes normale projekter. Hør mere her.

-Julian Weyer, Partner i C. F. Møller taler om internationale visioner og muligheder for de danske arkitekter. –Hør klippet her.

-Gyrithe Saltorp, Direktør i Bygningstyrelsen, debatterede på Building Green Aarhus. Hør Gyrithe Saltorp fortælle om, hvordan de sikrer sig mod kvalitetsvigt.

-Michael H. Nielsen, Direktør i Dansk Byggeri fortæller om energirenoveringens økonomiske udvikling. Klik her.

-Anders Lendager, Stifter af  Lendager Group, ved hvordan bæredygtigt byggeri skal startes. Se interviewet her.

Building Green tog Aarhus med storm

Grønne løsninger og bæredygtige visioner har været i fokus i Aarhus det sidste par dage. Over 2400 besøgende lagde vejen forbi Building Green på Centralværkstedet, hvor eksperter, udviklere og producenter satte spot på fremtiden for bæredygtigt byggeri og arkitektur.

– Stemningen har været fantastisk i Aarhus. Både besøgende, udstillere og oplægsholdere har taget enormt godt imod Building Green. Vi havde satset på 1000 besøgende, så vi kan næsten ikke få armene ned over, hvor stor tilslutningen til arrangementet har været. Aarhus er en by, hvor der har været en meget stor byggeaktivitet de seneste år, og hvor de har stort fokus på bæredygtighed generelt. Derfor har byen også vist sig at være en god ramme for Building Green, siger Sarah Elhauge, projektleder på Building Green, i en pressemeddelelse.

Hurtigt udsolgt

Building Green kunne hurtigt melde udsolgt blandt udstillerstandene i Aarhus. Standområdet var derfor spækket med de nyeste produkter og løsninger til bæredygtigt byggeri. Foruden de mange udstillerstande lagde gæsterne vejen forbi de mange seminarer og debatter, der blandt andet talte partner i den italiensk-franske tegnestue Renzo Piano Building Workshop Atoine Chaaya, byudvikler Rune Kilden og præsident for Cradle to Cradle Products Innovations Institute Lewis Perkins.

Over de to dage var der oplæg fra mere end 60 eksperter, arkitekter og innovatører fra både ind- og udland. De mange store profiler tiltrak især arkitekter, embedsmænd og bygherrer, der flokkedes til Building Green, for at få viden og inspiration.

– Building Green har manifesteret sig som et vigtigt forum for vidensdeling og netværk. Vi kan mærke, at mange arkitekter har fået øjnene op for, at de både kan få inspiration og gå i dialog med de mange bæredygtige virksomheder, der udstiller, siger Sarah Elhauge, der på baggrund af de sidste dages succes godt tør love en gentagelse i Aarhus næste år.

– Flere af udstillerne er allerede begyndt at genbooke deres stande til april næste år, så jeg er helt sikker på, at vi ses igen næste år i Smilets By, siger hun.

Jyderne tager godt imod grøn byggeevent

Efter at have opnået solidt fodfæste i København gennem de seneste seks år valgte arrangørerne bag den grønne byggemesse Building Green i år at udvide med et lignende arrangement i Aarhus.

Building Green Aarhus åbnede onsdag morgen, og fra start strømmede de besøgende til. I København forgår messen i Forum, mens man i Aarhus har valgt lokaler i det noget mindre Centralværkstedet.

At der var tale om en premiere mærkede man ikke – og valget af Centralværkstederne var måske endda lidt for uambitiøst, for midt på dagen var der – næsten – for mange mennesker samlet.

– Vi er naturligvs meget glade for den store interesse. Det er næsten bedre, end vi havde turdet håbe på eller drømme om, siger projektleder Sarah Elhauge, Building Green Aarhus, til Dagens Byggeri.

Meget mindre plads

Hun fortæller, at man har valgt at have små stande for på den måde at have plads til flere.

– Vi har cirka halvt så mange udstillere som i København, men Forum er også næsten fem gange større end centralværkstedet, forklarer Sarah Elhauge og tilføjer, at der kl. 14 onsdag var registreret omkring 2.300 deltagere.

Ud over udstillerne byder Building Green Aarhus på en lang række faglige indlæg og debatter fra to scener, ligesom der er et netværksområde samt et område beregnet for at man kan piche gode idéer og med det samme få feedback fra nogle eksperter.

Sæt mennesket i centrum

Hvordan skaber vi langsigtede bæredygtige løsninger til gavn for både mennesker og miljø, og som også er økonomisk rentable? Det er et spørgsmål, Rambøll har arbejdet med gennem mange år. Og ifølge selskabets markedsdirektør for Planning & Urban Design, Neel Strøbæk, er der nu bedre muligheder end nogensinde før, fordi fokus har ændret sig.

– Groft sagt, så er udfordringen, at virksomheder, kommuner og boligselskaber godt vil bidrage til at skabe grønnere løsninger til gavn for os alle. Problemet er dog, at man som rådgiver ikke kan bede en stor kunde om at betale for at redde planeten. Modsat kan man godt skabe grønnere byggeri, hvis man tager udgangspunkt i kundernes kunder: Beboere og medarbejdere, siger Neel Strøbæk i en pressemeddelelse.

Ifølge Rambøll fokuserer videnstunge virksomheder normalt på anlægsudgifter og på drift og vedligehold af bygninger. Men de glemmer, at langt de største udgifter går til lønninger. Derfor handler det om at skabe en god arbejdsplads med et sundt arbejdsmiljø. Glade medarbejdere skaber bedre resultater, er mere effektive og har mindre sygefravær – og det kan ses på bundlinjen, lyder det fra Rambøll.

Også for miljøet.

– Når vi tager udgangspunkt i et fokus på det gode liv og det gode arbejdsliv, så er kunderne langt mere motiverede for at skabe bæredygtige løsninger, forklarer Neel Strøbæk.

Hun giver et par eksempler fra Aarhus, hvor Building Green snart finder sted.

Det drejer sig om Erhvervsakademi Aarhus, som i 2016 var nomineret til prisen Saint-Gobain International Trophy Award i kategorien “Education, Healthcare & Hospitality”, især på grund af det lyse, venlige atrium, der bidrager til et meget lavt energiforbrug (som i øvrigt kommer udelukkende fra sol og andre vedvarende kilder). Et andet eksempel er renoveringen af Gellerupplanen, hvor fokus er på at revitalisere de sociale og fysiske rammer for at skabe en fremtidssikret bydel.

Rambøll har også hjulpet med at fremme “bygnings-trivsel” andre steder i landet, blandt andet med udvidelsen af Panum-instituttet i København, hvor en central plads agerer naturligt socialt knudepunkt for de ansatte og studerende.

Nyt koncept

For at få udbredt disse fordele har Rambøll nu udviklet Liveable Buildings-konceptet, som bliver præsenteret i maj. Neel Strøbæk løfter dog noget af sløret allerede 30. marts på Building Green i Aarhus.

Rambøll fortæller, at konceptet er en tilgang eller et fælles sprog, der kan bruges på alle projekter. Det handler om at se på betingelserne for det gode liv for mennesker i bygninger, byer, regioner og samfund, både med hensyn til deres fysiske såvel som mentale sundhed. Liveable Buildings fokuserer derfor både på kulturelle, sociale og fysiske værdier.

– Det hele skal med, når vi udvikler en bygning og dens kontekst, forklarer Neel Strøbæk. Hun henviser til, at Rambøll altid har arbejdet med holistiske, helhedsorienterede løsninger, og at det er i Rambølls DNA at tage udgangspunkt i mennesker og miljøet.

– Det nye er, at vi med Liveable Buildings-begrebet nu får et fælles sprog og en fælles tilgang, som er brugbar i vores dialog med kunderne. Det bliver mere konkret for beslutningstagerne at tale om bæredygtighed, fortæller Neel Strøbæk.

Hun tilføjer, at det en forudsætning for smarte, bæredygtige løsninger, at man arbejder sammen på tværs af fagligheder og discipliner – hvilket Rambøll også altid tilstræber.

Louis Poulsens lygteikoner klar til fremtiden

Som professionel skal du nøje udvælge de rigtige armaturer til dine projekter. Der er mange aspekter, du skal tage højde for, når du vælger lys, f.eks.: Hvilke specifikke opgaver, skal belysningen løse. Hvad er formålet med lys i de pågældende områder? Hvordan indpasse design og belysningskoncept i omgivelserne og arkitekturen?

Med et originalt LED upgrade kit kan Louis Poulsen-klassikere som AlbertslundToldbod og Kipp nemt opdateres til LED. Hvert LED upgrade kit er udviklet helt specifikt til det enkelte armatur med respekt for dets design, funktion og lyskomfort.

Længe leve lyset!
LED-teknologien udvikler sig til stadighed, og fortsætter med stor fart, hvilket konstant indebærer nye tekniske muligheder og løsninger. Derfor er det vigtigt at være grundig og fremsynet, når du planlægger dine belysningsløsninger, så du ikke investerer i ”lette” løsninger som hurtigt forældes, men vælger originale, langtidsholdbare løsninger – så investeringen kan tjene sig hjem.

Tidløst design
Louis Poulsen-lygteikoner Albertslund, Kipp og Toldbod har i mange årtier været og er stadigvæk populære på grund af deres klassiske design, som passer i de fleste arkitektoniske miljøer. Det er armaturer med en lang holdbarhed og dermed en høj grad af bæredygtighed – både ud fra et æstetisk, materiale- og miljømæssigt perspektiv. Selvom mange af vores produkter har en lang historie, tester vi hele tiden nye teknologier, som successivt tilføres produkterne, så de kan være fuldt optimerede i forhold til energimæssige og tekniske krav.

Hvad er LED upgrade kit?
Med Louis Poulsens ”LED upgrade kit” også kaldet retrofit kit får du en løsning, som får vores produkter til at holde endnu længere. ”Retrofit” består af et originalt LED upgrade kit til det specifikke armatur, så du kun udskifter de gamle el-tekniske dele med nye opdaterede LED enheder, og på den måde bibeholder det originale armatur.

Louis Poulsen har udviklet skræddersyede LED upgrade-løsninger til vores egne produkter for at bevare de enkelte armaturers kvalitet og identitet. Alle vores retrofit-kits er gennemtestet og overholder alle gældende krav.

Fordele ved LED upgrade kits?

MILJØ
Mindre energiforbrug (40-80 %) fra dag ét og mindre affald, da kun lyskilden og ikke hele armaturet udskiftes.
ØKONOMI
Når lyskilden udskiftes til LED, får du en lyskilde med ca. fire gange så lang levetid.
DESIGN
Armaturets æstetik og lyskvalitet bevares og dermed også stemningen og identiteten på det sted, hvor armaturet allerede findes.

Læs mere om Louis Poulsen’s vision og produkter.

Building Green tror på succes i Aarhus

– Vi har forsøgt at komme op med et virkelig tungt program, der kan måle sig med det i København, lyder det fra arrangør.

Efter seks år i Forum Købehavn tager Building Green for første gang springet over Storebælt.

Det sker, når den efterhånden veletablerede event for bæredygtigt byggeri i dagene 29. og 30. marts slår dørene op i Centralværkstedet i Aarhus.
Målt på udstillerantal bliver den jyske pendant væsentligt mindre end eventen i København, men det er ikke ensbetydende med, at programmet bliver tilsvarende mindre.

– Vi har forsøgt at komme op med et virkelig tungt program, der kan måle sig med det i København. Det synes vi er lykkedes med stærke keynotes fra ind- og udland, siger projektleder Sarah Elhauge og fremhæver profiler som den franske arkitekt Antoine Chaaya og Césare Pereen, der er designchef hos hollandske Superuse.

– Vi kommer med en masse faglig viden i et omfang, som man sjældent oplever til events i Jylland for denne målgruppe. Tunge profiler, spændende debatter – og naturligvis kendte Aarhus-folk som Lars Juel Thiis, Morten Schmidt og Rune Kilden. Aarhus er virkelig langt fremme inden for bæredygtighed lige nu, siger Sarah Elhauge.

Gentagelse afhænger af besøgstal

– Vi oplever stor opbakning hele vejen rundt, og jeg kan næsten ikke forestille mig, at vi skulle vælge ikke at komme tilbage igen næste år. Men det afhænger af, om der kommer tilstrækkeligt med besøgende. Ellers kan det ikke hænge sammen, siger Sarah Elhauge og understreger, at Building Green selvfølgelig ikke forventer et besøgstal på 7.000 som ved sidste event i Forum.

– Nej, det vil være utopi. Vi opererer ikke med et voldsomt højt niveau, men det skal selvfølgelig være højt nok til, at netværksdelen fungerer, og at udstillerne er glade. Det er svært at komme med et præcist tal. Det handler mere om den fornemmelse vi har, når dørene lukkes, siger hun.

Godt 60 virksomheder vil udstille i Centralværkstedet, som dermed bliver fyldt helt op. Godt halvdelen er gengangere fra eventen i København, resten er debutanter i Building Green-regi.

– Over 80 procent af udstillerne kommer med produkter, så der bliver en masse at se på og røre ved. Vi tror, det bliver en succes, siger Sarah Elhauge.

Fra idé til forretning med BLOXHUBs nye koncept på Building Green i Aarhus

Building Green Aarhus bliver ramme for lanceringen af Sunset Labs – et nyt dansk koncept, der skal hjælpe virksomheder gennem forhindringer og videre ud på markedet.

Står din virksomhed midt i en udfordring, der er svær at overvinde? Eller vil du blot høre eksperternes dom over din innovative løsning?

Den 29.- 30. marts på Building Green i Aarhus kan besøgende som de første opleve Sunset Labs Live, når 12 virksomheder pitcher deres udfordringer eller idéer over for et ekspertpanel og får gode råd til den videre forretningsudvikling og markedsmodning.
Efterfølgende bliver Sunset Labs et fast tilbud i vækst og -innovationshubben BLOXHUB til virksomheder, der arbejder med bæredygtig byudvikling.

Pitch gav anledning til konkrete aftaler
Idéen om at give virksomheder mulighed for at få afprøvet deres bæredygtige løsninger og forretningsidéer opstod på Building Green i København sidste år i et samarbejde mellem BLOXHUB og Smith Innovation, hvor pitch-formatet var en del af aktiviteterne i Building Greens innovationsområde, Building Innovation.

Virksomheden Byland var blandt de virksomheder, der pitchede et forretningskoncept over for ekspertpanelet og fik konkret input til at introducere et nyt produkt på markedet:

”Vi fik sparring fra en række kompetente folk, som vi måske ellers ikke ville have mulighed for at komme i dialog med. Det gav os helt konkrete input og gode kontakter at arbejde videre med. Faktisk gav det os så meget, at vi har valgt at pitche igen på Building Innovation i Aarhus”, siger partner Lars Hartmann fra Byland, der designer og sælger bæredygtigt byrumsinventar i form af plantekasser, der kombinerer natur, socialt liv og regnvandshåndtering.

Sunset Lab bliver et fast tilbud i BLOXHUB
I år har BLOXHUB altså valgt at gå et skridt videre med konceptet og lancere Sunset Labs, som efterfølgende bliver et fast tilbud i BLOXHUB. Tilbuddet bliver målrettet virksomheder, som arbejder med bæredygtig byudvikling gennem innovation inden for arkitektur, design, byggeri og digitalisering:

”Formatet passer rigtig godt til BLOXHUB, som dybest set er sat i verden for at dele viden og hjælpe virksomheder til at styrke deres idéer og produkter gennem sparring og netværk. Derfor glæder vi os til at føje Sunset Labs til listen over faste BLOXHUB-aktiviteter, som er omhyggeligt designet til at støtte virksomheder i at udnytte deres fulde potentiale og øge mulighederne for salg og eksport”, siger Hub Director Torben Klitgaard, BLOXHUB.

Et bredt ekspertpanel
På Building Green i Aarhus vil ekspertpanelet blandt andet bestå af: Lone Feifer, Programdirektør i Velux, Søren Faebo Larsen, Udviklingschef i Altan.dk, Niko Grünfeld, Medstifter af Alternativet og Politisk Udviklingskonsulent, Ninette Alto, Afdelingschef for bæredygtighed i MT Højgaard, Signe Kromann-Rasmussen, Fuldmægtig i Miljøstyrelsen, Ulrik Branner, Direktør i GenieBelt og Lennie Clausen, Programchef i Realdania.

Der vil være to daglige pitch-sessions på Building Greens Building Innovation område hhv. d. 29. og 30. marts, hvor de besøgende har mulighed at opleve både virksomhedernes præsentation og eksperternes feedback og på den måde selv blive inspireret og klogere på, hvordan man kommer fra idé til forretning.

Når Sunset Labs fra april kommer til at køre som fast format i BLOXHUB, vil eksperterne primært være repræsentanter fra det store netværk af virksomheder, organisationer, vidensinstitutioner, kommuner, myndigheder m.fl., der er tilknyttet BLOXHUB.

Sunset Labs bliver et åbent tilbud for alle BLOXHUB-medlemmer.

FAKTA

Om BLOXHUB
BLOXHUB er en forening og et co-working space, der består af virksomheder, organisationer og forskere, som arbejder med bæredygtig byudvikling. BLOXHUB’s arrangementer og programmer er nøje designet til at støtte virksomheder i at udnytte deres fulde potentiale og øge mulighederne for salg og eksport.

KONTAKT
For yderligere information kontakt: Kristine Barenholdt Bruun, Chief Commercial Officer, tlf. 2081 3695, kbb@bloxhub.org