InnoBYG: Byggebranchen skal ruste sig til fremtiden

Grøn omstilling, cirkulær økonomi, Build 4.0, godt indeklima, energieffektivitet, klimatilpasning og materialer med forbedret holdbarhed og funktionalitet. Kravene og forventningerne til bygge- og anlægsbranchen er både mange, høje og nødvendige.

Velfungerende bygninger og infrastruktur er væsentlige i et moderne samfund som det danske. Det gælder både i forhold til det enkelte menneskes dagligdag og livskvalitet, men også, når vi ser på virksomhederne og samfundet generelt.

Der er brug for strategiske og målrettede investeringer i forskning, så vores bygninger og fysiske infrastruktur i endnu højere grad kan bidrage til at realisere vores miljø, energi- og klimamæssige målsætninger. Og vi skal fortsat have fokus på at øge byggevirksomhedernes innovation, produktivitet og konkurrenceevne på et globalt marked.

Branchen på den politiske dagsorden
I byggebranchens innovationsnetværk, InnoBYG, er netværksleder Marianne Meyer Jakobsen helt på forkant med de mange krav til branchens virksomheder. Hun står i spidsen for et netværk, som dagligt gør en aktiv indsats for både at støtte branchens virksomheder med ny viden, facilitere konkrete samarbejder på tværs af aktører samt sørge for, at branchen taler med samlet stemme til politikere og bevillingsgivere, fx når de strategiske forskningsmidler skal udmøntes.

– I InnoBYG samler vi bygge- og anlægsbranchens aktører, de videninstitutioner som arbejder med byggeri og anlæg samt de styrelser som er relevante for branchen. Selvom vores primære fokusområder er netværk, videnformidling og at facilitere samarbejdsprojekter, så er vi også meget bevidste om den styrke, der ligger i at kunne samle alle aktører om bordet og komme med fælles brancheindspil, som vi fx gjorde til FORSK2025 kataloget, siger Marianne Meyer Jakobsen.

At få bygge- og anlægsbranchen ind i netop FORSK2025-kataloget var en vigtig del af netværkets arbejde i 2017, da FORSK2025-kataloget repræsenterer de områder, som Danmarks forskningsmidler kan gå til. Her var det en milepæl, at få emner som klimatilpasning, cirkulær ressourceeffektivitet, gode fysiske rammer og indeklima samt digitalisering og implementering af ny teknologi (Build 4.0), nævnt, og selvom der var stor tilfredshed med at få indspillet med, så er der ikke tid til at hvile på laurbærrene.

– Der kommer ikke automatisk forskningsmidler til bygge- og anlægsbranchen fordi vi er med i FORSK2025-kataloget. Der skal stadig arbejdes på at vise, hvorfor der skal afsættes midler til branchen, så det arbejde pågår hele tiden, blandt andet hos de enkelte styregruppemedlemmer, fx organisationerne, men når der skal leveres på tværs af aktører, så foregår meget af faciliteringen i InnoBYG, siger Marianne Meyer Jakobsen.

Danmarks styrkepositioner
Lige nu er Danmarks Erhvervsstyrelse i gang med at definere de styrkepositioner som Danmark skal satse på fra 2021. InnoBYG er en af de aktører, som kan levere et indspil, og det har høj prioritet i netværket at sikre, at bygge- og anlægsbranchen bliver en styrkeposition.

– Vores branche er en vigtig styrkeposition og det skal vi også være fremover. Vi er langt fremme både med den cirkulære tankegang og den grønne omstilling og vi har stort fokus på et sundt indeklima i vores bygninger. Samtidig er vi i fuld sving med nye teknologier og processer, og selvom denne omstilling ikke er nået helt op i omdrejninger endnu, så er vi godt på vej. I udlandet er Danmark desuden kendt for arkitektur og design og den styrkeposition skal vi holde fast i, siger Marianne Meyer Jakobsen.

Innovation og netværk
Virksomheder, der deltager i klynge- og netværksaktiviteter, har 3,6 procentpoint højere produktivitetsvækst end lignende virksomheder, viste en undersøgelse, som Styrelsen for Forskning og Innovation foretog i 2014. Marianne Meyer Jakobsen er da heller ikke i tvivl om den værdi det kan have at deltage i InnoBYG – men det kræver også en investering fra virksomheden.

–  Klynger og netværk varetager en vigtig funktion i at understøtte vidensamarbejder og er et instrument til at facilitere videndeling og samarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner, både inden for et afgrænset teknologi- eller fagområde og på tværs af brancher. Vores netværk i InnoBYG spænder vidt – både på tværs af alle aktører i byggeriet til videnaktører på universiteter og GTS’er og til offentlige instanser som kommuner, regioner og styrelser. Men det stopper ikke her, for vi har også et stærkt netværk til fx robotindustrien, IT-verden, energibranchen og mange flere, da vi jo også arbejder tæt sammen med klynger og netværk i disse brancher. Vi kan støtte virksomhederne både med at finde nye samarbejdspartnere og blive klogere på aktuelle emner via vores events og netværksgrupper. Men det er klart, at det også kræver en indsats fra virksomheden – de skal lægge nogle timer i at være med – men jeg vil mene, at det er godt givet ud, slutter Marianne Meyer Jakobsen.

Building Green Aarhus melder næsten udsolgt på stande

Building Green kan stolt præsentere 90% af udstillerne på den første afholdelse i 2019! Flere er gengangere fra tidligere Aarhus-afholdelser, men mange nye virksomheder bydes også velkommen i Building Green-regi.

Se de 60+ grønne udstillere med samme grønne fokus på årets første afholdelse af Building Green i Aarhus 3. & 4. april i Centralværkstedet!

Centralværkstedet og de tilstødende lokaler bliver fyldt til randen med mange løsninger og produkter til den bæredygtige byggebranche.

Se udstillerne på Aarhus afholdelsen
Over 60 udstillere og over 150 produkter fremvises på Building Green Aarhus i Centralværkstedet Aarhus C.
Se den fulde liste her!

Vores online produktkatalog lavet af Byggematerialer.dk giver hver udstiller mulighed for at fremvise udstillede produkter, virksomhedsbeskrivelser og langt større synlighed.

Der er ikke mange pladser tilbage, men du kan endnu nå at udstille dit grønne produkt eller løsning på Building Green Aarhus.  Ring til Sales Manager Michael Bering på +45 4195 1404 eller send en mail på sales@buildinggreen.eu

Ønsker du at booke stand til Building Green København?
Standsalget er i fuld gang til København d. 30. & 31. oktober i Forum. Er du interesseret i høre om mulighederne, kan du læse mere på www.buildinggreen.eu eller kontakte os på sales@buildinggreen.eu

Det er gratis for besøgende at tilmelde sig Building Green Aarhus, tilmeld dig her.

Vi glæder os til at byde alle velkommen!

Innovation Village viser branchens nye gode idéer fra startups, innovatører og iværksættere

Innovation Village er en ny mulighed for at opdage de nye grønne produkter på markedet.

Det er vores opgave at fremvise og eksponere løsninger, produkter og viden, der findes i den del af byggebranchen, der systematisk arbejder med bæredygtigt byggeri. Hermed er det vores opgave at vise hele paletten, både de nye på markedet og de store aktører. Derfor kom idéen til Innovation Village, så alle får en chance for at byde ind med deres grønne løsninger til byggeriet.

Building Green er ikke alene tiltænkt de etablerede virksomheder, brancheorganisationer og meningsdannere – og retter derfor igen fokus på græsrødder, start-ups og studerende, der har en god løsning eller produkt til byggeriet, som kan skabe større værdi i det bebyggede miljø.
Vi ved, at der er mange gode ideer i byggeriet, som er værdifulde, og som venter på at blive vist i det rigtige forum for at blive konkretiseret.

På Innovation Village kan du møde følgende udstillere:

 • SundForluft
 • Airplant
 • Rexcon System
 • KSK Group
 • Flower
 • ILuft
 • Zostera

 

Tilmeld dig Building Green Aarhus gratis her: Tilmeld dig her

I år sætter vi fokus på nye teknologier og innovation på Building Green Aarhus!

Når vi afholder Building Green, sørger vi altid for mest muligt udbytte for besøgende, udstillere og talere. Dette gør vi ved altid at have de højaktuelle emner på scenerne. I år kan man på begge scener, høre om nye teknologier og hvordan de integreres i bygge -og renoveringsprocesser.

Alle har samme mål, nemlig at optimere processerne således at de skaber værdi og kvalitet i resultaterne. Markedet har en lang række nye og spændende muligheder indenfor digitalisering og nye teknologier, så hvilken værdi skaber de og vil de skabe bæredygtighed?

Se det fulde program her!

D. 4. april kl. 15:00 på Central Stage, kan du møde nogle af dem der tager emnet op i en spændende debat faciliteret af Branchepartnerskabet.

Byggebranchen søger altid efter nye muligheder for at optimere processer, der skal sikre lønsomhed, værdiskabelse og kvalitet i resultaterne. Det gælder ikke mindst i bygningsrenovering, der traditionelt er lavteknologisk og håndværkspræget, og hvor der kan være mange faldgruber. Spørgsmålet er, om nye teknologier og digitale værktøjer er vejen til bedre og mere effektive processer, der reducerer ressourcespildet og skaber mere bæredygtighed, og i sidste ende bedre bygninger i brug og drift? Kom og oplev et spændende panel give nogle bud på svar ud fra forskellige synsvinkler, og deltag aktivt i debatten.

Anne Mikkelsen, funktionsleder, Aarhus Kommune
Grith Bech-Nielsen, scientific officer, Innovationsfonden
Iver Gaarsted, videncenterchef, Learnmark Horsens
Peder Johansen, direktør, Enemærke & Petersen A/S
Kasper Lynge Jensen, udviklingschef, Ingeniørhøjskolen Aarhus

Moderator: Michael H. Nielsen, direktør, Dansk Byggeri

Kom og vær med til 2 af branchens vigtigste dage og tilmeld dig gratis HER!

Building Green Aarhus 2019 program er ude nu!

På Building Green Aarhus d. 3. & 4. april kan du lære mere om det hotteste og vigtigste indenfor bæredygtigt byggeri! Se det fulde program for Building Green Aarhus 2019 nu!

Building Green Aarhus afholdes for tredje gang i Centralværkstedet og inviterer igen til gratis udstilling, konference, seminarer og workshops!

Byggeriet står for 40% af den samlede mængde affald i Danmark. Building Green har samlet frontløberne i branchen, der på den ene eller anden måde vil lave om på tendenserne i byggeri og arkitektur! Eventen byder på udstillere med hver deres bud på produkter til fremtidens bæredygtige byggeri samt en række inspirerende aktiviteter, der har til formål at skabe netværk og udvikle idéer til nye grønne projekter.

Blandt de mange keynotes i årets program er:

 • Sadie Morgan, Director & Co-founder, dRMM Architects
 • Noah Yaffe, Partner, Steven Holl Architects
 • Ola Kjellander, Founding Partner, Kjellander Sjöberg
 • Heidi Merrild, Studielektor, Aarhus Arkitektskole, Bygningskonstruktør BTH & Arkitekt MEGA
 • Dan Wood, Co-founder, FAIA, LEED AP, WORK AC
 • Kristina Jordt Adsersen, Arkitekt MAA. Cand. Arch, segmentchef for bolig, Link Arkitektur
 • Ditte Lysgaard Vind, Managing Partner, Lendager TCW
 • Gerard Roemers, Senior Sustainability Consultant Reseacher, Methabolics

Der vil være temaer som FN’s verdensmål, byggeløsningers miljøeffekter, det bæredygtige byrum, fremtidens boligtendenser samt innovation, teknologi og meget mere!

Du kan læse det fulde program her: Program 2019

Tilmeld dig gratis her: Tilmeld

Building Green Aarhus med prisvindende arkitekt

Den 3. og 4. april slår Building Green endnu en gang dørene op til Centralværkstedet i Aarhus. Building Green har blandt andet hyret den britiske og internationalt anerkendte arkitekt Sadie Morgan og flere andre inspirerende indlægsholdere fra ind- og udland.

Gennem otte år har den grønne event Building Green samlet branchens bedste til inspiration og vidensdeling om det bæredygtige byggeri. Til april er det tredje gang, at Building Green kan byde velkommen i Aarhus, og årets program byder på en lang række markante profiler fra udlandet, lokale indlægsholdere, inspirerende debatter og spændende aktiviteter.

– Vi er glade for, at der igen i år er stor interesse for Building Green i Aarhus fra både oplægsholdere, debattører og udstillere. Alt tyder på, at eventen til april, ligesom de to foregående år, bliver et vigtigt samlingspunkt for branchen, fortæller Ditte Rosenquist, projektleder for Building Green.

Besøg af den prisvindende arkitekt Sadie Morgan
Hele programmet bliver snart offentliggjort, men Building Green løfter allerede nu sløret for en af hovedtalerne. Det er lykkedes Building Green at få den anerkendte, britiske arkitekt og RIBA Stirling Prize-vinder Sadie Morgan til at besøge Aarhus for første gang. Sadie er partner og en af grundlæggerne af den internationale tegnestue dRMM i England, der er kendt for den prisvindende ombygning af Hastings Pier i England. Tegnestuen forbindes ofte med innovative bygninger i høj kvalitet med social merværdi, og står bag projekter som Trafalger Place, Maggie’s Oldham og Faraday House.

Anerkendt meningsdanner
Sadie Morgan er et stort navn i Storbritannien. Hun er udpeget som designfortaler for Londons borgmester, blev indsat som den yngste formand for den britiske arkitekturforening i 2013 og kåret som årets ’Londoner” i 2017 for sit arbejde med at udfordre arkitekturen på det højeste politiske niveau. At blande sig i samfundsdebatten om kvindelige arkitekters rolle i byggebranchen er ikke fremmed for Sadie, og hun holder sig ikke tilbage fra at hanke op i sine kollegaer i branchen, så de sammen kan skabe forandringer.

– Det er spændende at kunne præsentere et navn som Sadie Morgan til Building Green i Aarhus. Sadie er en af de mest indflydelsesrige arkitekter inden for arkitektur og byggepolitik i Storbritannien, så vi glæder os til at høre hendes perspektiver på den bæredygtige arkitektur og byggebranche, siger Ditte Rosenquist.

To dage med vidensdeling på højt niveau
Foruden de internationale hovedtalere har Building Green også fokus på lokale cases fra Aarhus med debatter og oplæg, der går i dybden med alt lige fra aarhusianske byområder til indeklima i de aarhusianske skoler.

– Vi glæder os til, vi kan præsentere det endelige program, der er tætpakket med inspirerende talere. Udover de mange talere vil programmet også byde på debatter, hvor branchens fagfolk diskuterer og deler ud af deres viden og erfaringer, siger Ditte Rosenquist.

Fakta om Building Green, Aarhus 2019

Gør dig klar til det nye program!

Det nye program er lige om hjørnet og vil være spækket med spændende emner, keynotes, debatter og aktiviteter. Gå ikke glip af årets Building green Aarhus, som igen afholdes i Centralværkstedet og Smedien d. 3. & 4. april 2019.

Programmet vil byde på lærerige dage med fuldt fokus på bæredygtigheden i byggeri og arkitektur. Der vil være relevante emner og aktuelle cases på programmet, der præsenteres fra forskellige vinkler og byder dermed hele målgruppen og vores besøgende velkomne.
Hvis du er tilmeldt vores nyhedsbrev, har vi allerede givet dig et smugkig på to af årets keynotes. Hvis du ikke er tilmeldt, kan du tilmelde dig her: Tilmeld Nyhedsbrev

Tilmelding på Building Green Aarhus
Det er naturligvis gratis at deltage på Building Green d. 3. & 4. april i Aarhus. Klik HER og tilmeld dig i dag!

Udstil på Building Green Aarhus
Building Green Aarhus har allerede godt fyldt op med mange spændende udstillere, men vi har stadig lidt ledige stande tilbage, og hvis din virksomhed har brug for at fremvise den bæredygtige idé eller produkt, så tjek vores standplan her: Book stand
Efter sidste års succes, søger Building Green også i år innovatører, startups og iværksættere til Innovation Village! Søg om dette ved at skrive til Michael Bering på sales@buildinggreen.eu

Building Green ser frem til at byde velkommen på tredje afholdelse af Building Green Aarhus 3. & 4. april!

Udstil dine bæredygtige produkter og løsninger på Building Green 2019!

Book din stand på en eller flere af Building Green events i 2019 i dag.

Building Green er blevet et betydningsfuldt forum for vidensdeling og netværk. Flere arkitekter, bygherre og bygningskonstruktører har fået øjnene op for, at de både kan få inspiration og gå i dialog med de mange virksomheder, der udstiller. Building Green vil fortsat både skabe rammerne for udstilling, keynote oplæg og netværksområder.

Få stande tilbage i Aarhus
Efter dette års første afholdelse af Building Green Aarhus blev taget varmt imod, vil der igen være fyldt med bæredygtige byggeløsninger i Centralværkstedet+Smedien til foråret. Vi håber på endnu en vellykket afholdelse, så tag et kig på ledige stande og book i dag her.

Efter en stor succes med Building Green i Forum igen i år, er der allerede godt gang i standene for 2019, hvor det næste gang afholdes i Lokomotivværkstedet. Derfor skal du være hurtig til at træffe en beslutning om køb af stand på Building Green København 2019 – Book nu!

Tid til at gå ud over landets grænser
Efter 8 år i København og 2 år i Aarhus gik Building Green i år næste skridt, nemlig med afholdelse i Oslo. Mange interessante udstillere, talere og besøgende, lagde vejen forbi og skabte gode rammer om vidensdeling på højt niveau. I November 2019 vil turen gå til München og derved være næste skridt udover lande grænserne. Du kan læse mere om München her!

Den gode modtagelse af Building Green i Aarhus de to forgangene år viste, at Building Green ikke er et københavnerfænomen, og flere har efterspurgt lignende events for bygge- og arkitekturbranchen i nabolandene. Building Green mener, at det er nødvendigt at sprede budskabet og skabe den samme platform for bæredygtigheds entusiaster i andre lande.

VÆLG EN EVENT & BOOK DIN STAND I DAG:

KØBENHAVN
AARHUS
OSLO
MÜNCHEN

Mød os i det nye år her:
3. & 4. april 2019, Aarhus, Centralværkstedet+Smedien
30. & 31. oktober 2019, København, Lokomotivværkstedet
27. & 28. november 2019, München, MVG Museum

Building Green Aarhus: Iværksættere og start-ups er igen klar!

Konceptet “Market Place” er tilbage – nu i Aarhus. Området er tilegnet iværksættere, innovatører, igangværende projekter og start-ups. Mød dem i teltet på Building Green Aarhus 18. & 19. april!

Building Green er ikke alene tiltænkt de etablerede virksomheder, brancheorganisationer og meningsdannere – og retter derfor igen fokus på græsrødder, start-ups og studerende, der har en god løsning eller produkt til byggeriet, som kan skabe større værdi i det bebyggede miljø.
Vi ved, at der er mange gode ideer i byggeriet, som er værdifulde, og som venter på at blive vist i det rigtige forum for at blive konkretiseret.

Konceptet “Market Place” på årets afholdelse er støttet og finansieret af Boligfonden Kuben

Læs nærmere om Market Place og se vores markedsplads udstillere her!

Building Green ser frem til at byde velkommen 18. & 19. april! Tilmeld dig gratis i dag!

Se hele programmet på Building Green Aarhus 2018

Det fulde program for Building Green Aarhus 2018 er offentliggjort! Vi glæder os til at åbne dørene og byde talere, udstillere og besøgende velkommen d. 18. & 19. april i Centralværkstedet.

Vi kan nu løfte sløret for programmet ved anden afholdelse af Building Green i Aarhus! Årets program byder på intet mindre end 85 talere fra ind- og udland fordelt på keynotes og debatter. Sammen retter de fokus på brugen af bæredygtige materialer, uderum, indeklima, dagslys samt social bæredygtighed, innovation og arkitektur.

Tjek alle 85 talere – både keynotes og paneldeltagere her.

Blandt de mange keynotes, kan du blandt andre opleve:

 • Tonje Værdal Frydenlund, Managing Director, Snøhetta
 • Prof. Dr. Michael Braungart, Leuphana University Lüneburg, EPEA Institute – The Cradle of Cradle to Cradle
 • Mette Skjold, Partner og adm. direktør, SLA
 • Klaus Toustrup, CEO, Partner, Architect maa, AAdipl., C. F. Møller
 • Bente Lykke Sørensen, Chef, Bolig og Projektudvikling, Aarhus Kommune
 • Mikkel Schlesinger, Partner, CEBRA
 • Niels Bjørn, Urbanist, PH.D & formand, Tænketanken Urban

Debatterne i programmet er blandt andet faciliteret af Danske Arkitektvirksomheder, Bygherreforeningen, Realdania og Arkitektforeningen. Se dem alle i det fulde program!

På vores hjemmeside kan du se med alle talere, debatter fra partnere og andre aktiviteter på Building Green Aarhus 2018. Klik her!

Der er GRATIS ADGANG på eventen, tilmeld dig i dag og undgå køen i døren! Tilmeld dig!

Vi glæder os til at byde jer velkommen 18. & 19. april i Aarhus.