Build Biobased

– løsninger med biobaserede materialer

Vi står i en akut klima- og naturkrise, og byggeriet og brugen af byggematerialer har en stor del af ansvaret. Derfor er det vigtigt, vi ser nærmere på, hvordan vi fremover kan gøre brug af løsninger og materialer, der ikke skader planeten, klimaet, naturen og menneskeheden unødigt.

En del af løsningen er at bruge flere biobaserede byggematerialer, der er fornybare, CO2-neutrale og kommer fra naturlige ressourcer. Materialer som for eksempel halm, hamp, ålegræs, tang mv. kan være med til at sænke klimaaftrykket på byggematerialer, men det kræver at byggebranchen ser det store potentiale og oplever materialerne på første hånd.

På Building Green Aarhus den 3. og 4. maj kan du besøge en specialudstilling, der udelukkende fokuserer på biobaserede materialer og løsninger til byggeriet. På Build Biobased kan du se, mærke og dufte til materialerne, gå i dialog med de spændende leverandører og høre om potentialet for de biobaserede løsninger.

Herunder kan allerede nu få en forsmag på leverandørerne, du kan møde på udstillingen.

Du finder Build Biobased-udstillingen på balkonen i Aarhus Congress Center. Der er gratis adgang.

Udstillingen er støttet af Boligfonden Kuben.

HampByg

Hampbyg er en innovativ startup, der arbejder specialiseret med det bio-baserede byggemateriale, hempcrete. HampBygs mission er at udvikle et præfabrikeret ydervægselement, som både er standardiseret, certificeret og bygbar. Som virksomhed har HampByg en vision om at nedbringe CO2-udledningen i byggeriet ved brug af fornybare materialer. Samtidig kan de med hempcrete skabe sunde og åndbare byggerier i alle skalaer. I HampByg har de derfor fokus på at samarbejde lokalt, så de på sigt kan levere et produkt, der både tænker miljø og teknologi ind i fremtidens byggeri.

Lundby Ler Laboratorium

Lundby Ler Laboratorium skaber byggematerialer til moderne byggeri. Vi kombinerer tusinder års viden og tradition med moderne produktions- og byggeteknikker. Deres første produkt er Lundby Pladen. En stærk og brændsikker byggeplade af ubrændt ler og træfiber designet til standart tømrerkonstruktioner. Med Lundby pladen bliver det muligt at brandsikre biobaseret byggeri med et lav-emission, giftfrit og miljømæssigt uskadeligt materiale af høj kvalitet.

Naturpladen

Naturpladen udvikler og producerer regenerative akustikplader groet af mycelium, rodnettet til svampe, og fornybare planterestfibre. Produkterne har et lavt CO2-aftryk og er bionedbrydelige, lydabsorberende og fås i unikke design varianter af fiber, farve og form. Naturpladens vision er at ændre byggebranchen fra lineær til cirkulær og CO2-neutral uden at gå på kompromis med sundhed, kvalitet og æstetik. Ved at gentænke løsninger skal det være nemmere at vælge bæredygtige alternativer til cement-, plastik- og mineraluldsbaserede produkter.

studio wassberg

Træ omtales ofte som et CO2-neutralt byggemateriale, men kun 8% af vores samlede træforbrug ender i bygninger, hvorimod op til 90% går til energiformål. Mere end halvdelen af hugsten fra danske nåletræsplantager består af de såkaldte udtyndingstræer. Disse træstammer når aldrig savværkerne, men hakkes op til flis og brændes med det argument, at de tynde stammer ikke kan bruges til bygningsformål. I sit afgangsprojekt ved Arkitektskolen Aarhus har Lukas Wassberg undersøgt denne oversete resurse for at se om træets særlige egenskaber kan udnyttes arkitektonisk såvel som konstruktivt. Resultatet er et idékatalog med fire forslag til hvordan træet måske kan finde anvendelse i byggeriet, og dermed lagre fremfor at udlede CO2.

Videnscenter for Håndværk & Bæredygtighed

Med baggrund som tømrer faglærer og bygningskonstruktør har Morten Gisselbæk gennem de sidste 6 år undervist og arbejdet for en mere grøn og bæredygtig tømreruddannelse. Denne mock-up er et bud på fremtidens klimavenlige træbyggeri, udelukkende bygget i træbaserede produkter. Mock-uppen overholder gældende krav til bygningsreglement enfamiliehuse, og er bygget som åndbar konstruktion uden dampspærre. I dag er Morten Gisselbæk projektudvikler ved Videnscenter for Håndværk & Bæredygtighed, hvor han udvikler undervisningsmateriale til at fremtidens erhvervsuddannelser kan blive grønnere.