FSC: CSR-strategier og Verdensmål på træ kræver altså dokumentation

23. marts 2019 Emmilie Hansen

Træ er et fantastisk materiale med en stærk miljø- og klimaprofil. Men er træ bæredygtigt, bare fordi det er træ? Svaret fra FSC Danmark er et klart nej.

Af Rådgiver og Relation Manager Morten Brodde, FSC Danmark
Træ og træbaserede materialer bliver fremhævet som en del af svaret på mange af vores klima- og miljøudfordringer. Det er ikke kun i byggeriet, men også i eksempelvis detail- og energisektoren. I en organisation som FSC Danmark, der arbejder for at fremme bæredygtigt skovbrug gennem FSC-ordningen, gør det hverdagen spændende og giver mange henvendelser. Træ er hot. Og træ er et fantastisk materiale med en stærk miljø- og klimaprofil og en række andre fordele. Men er træ bæredygtigt, bare fordi det er træ?

Der skal mere til, end bare træer i skoven
I FSC Danmark mener vi, at der skal mere til. Det er ikke nok blot at konstatere, at et produkt er lavet af træ og på den baggrund ”bæredygtigt”. For hvad er den miljømæssige og sociale historie bag træfibrene? Har åer og vandløb lidt overlast i skovdriften? Har skovearbejderen fået ordentlig løn? Hvad med dyre- og planteliv? FSC bygger på dokumentation, standarder for sporbarhed og bæredygtigt skovbrug og tredjepartskontrol. Vi giver skovejere, handelsvirksomheder, producenter, indkøbere og mange andre en troværdighed dokumentation, som er efterspurgt hos blandt andet danske og udenlandske bygherrer.

Det er også de høje standarder og kontrol, som gør, at FSC som det eneste globale mærke til bæredygtigt træ anbefales af førende miljøorganisationer som WWF Verdensnaturfonden.

CSR-strategier og verdensmål kræver dokumentation
Er det så kun FSC-certificeret træ, som kan kaldes bæredygtigt? Nej, det er det selvfølgelig ikke. Men FSC giver en dokumentation, som ellers kan være svær at tilvejebringe fra skov til byggeplads. Man kan jo ikke se på træ, om det er fra bæredygtigt drevne skove. Man kan heller ikke se på træ, hvor det præcist kommer fra. To essentielle oplysninger, når man har CSR-strategier om at fremme bæredygtigt skovbrug og sikre, at træbaserede materialer har en ansvarlig oprindelse. Men også hvis man vil bidrage aktivt til FN’s Verdensmål.

FSC bidrager til flere væsentlige Verdensmål
FSC’s krav går længere end national lovgivning og vores krav i de FSC-certificerede skove bidrager f.eks. til Mål 15.2 om at fremme bæredygtig skovforvaltning. Det gør de, fordi vi stiller krav om anstændige arbejdsforhold såsom mindsteløn og ordentligt sikkerhedsudstyr til skovarbejderne. Men vi kræver også, at der tages hensyn til dyr og lokalbefolkninger, og at truede arter og deres levesteder beskyttes. Herudover kræver FSC, at mindst 10 procent af hver dansk skov drives med det formål at bevare og fremme biodiversitet, så dyr og planter får gode forhold, og at 5 % af skoven forvaltes som urørt skov. Det er blot nogle eksempler. Vi bidrager også til Mål 12 om ansvarligt forbrug og produktion, fordi vi er en mærknings- og certificeringsordning, der gør det nemt for købere at identificere produkter af bæredygtigt og ansvarligt træ.

Træet er fra Europa, så behøver vi dokumentation?
Det er ikke uden grund, at det er vigtigt og afgørende at stille krav til træmaterialers oprindelse. Selvom en overvejende del af det træ, der bruges i dansk byggeri, stammer fra Europa og i særdeleshed Nordeuropa, så har bæredygtighedskravene i vores verdensdel deres berettigelse. Og vi må ikke reducere bæredygtighedskravene til,”fæld et træ – plant et træ”.

På vores breddegrader, hvor situationen for skovenes biodiversitet ser rigtig skidt ud, har få lande sikret biodiversitet via lovgivning. På det sociale område er FSC f.eks. den eneste skovcertificering i Danmark, som sikrer, at udenlandsk arbejdskraft får samme løn som en dansk skovarbejder – også når man hyrer en underleverandør.

Alene i EU forventes en stigning på min. 36 % i forbruget af træprodukter frem mod 2030 blandt andet på grund af efterspørgslen på træ fra byggesektoren og nye sektorer. Bæredygtighedshensyn i skovbruget og dokumentation har aldrig været mere presserende, her inden det biobaserede samfund for alvor ruller sig ud.

FAKTA:
3. april kl. 13 kan du høre FSC Danmark og Aarhus Kommune dele deres erfaringer med bæredygtigt træ og dokumentation i byggeriet på Go Green Stage

FSC bidrager til 14 af FN’s Verdensmål, blandt andet Mål 12 om Ansvarligt forbrug og produktion og delmål 15.2 om fremme af bæredygtig skovforvaltning

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *