Utstiller Manuell 2018 (DK)

Til standen er jf. standkontrakten indeholdt:

  • Standvægge mod nabostande. Åbne sider varierer alt efter, hvor standen er placeret. Dette oplyses særskilt til de enkelte udstillere.
  • Lys – 2 spots pr. stand, som er fastgjort øverst på standvæggen.
  • Elstik
  • WIFI
  • Registreringssystem til indsamling af besøgendes kontaktdata.

STANDVÆGGENE

Standene er opbygget af sorte moduler på 100cm x 250cm. Væggene samles med aluminiumsprofiler i bund og top samt en lodret søjle for hver meter.

Opklæbning mv. på standvægge:
Til opklæbning kan benyttes TESA 4964 Tape.
Standvæggene skal efter endt udstilling fremstå som ved start. Ønsker man at sømme eller hæfte på standvæggene, da kontakt Bigini.dk for at høre om mulighederne for køb af standvæg.
Ønskes ekstra udstyr – belysning, møblering, tæppe mv., da kontakt venligst Bigini.dk

Det er ikke muligt at hænge banner el. andet materiale fra loftet

INDRYKNING 16. oktober 10.00-22.00

Alt arbejde på standene, skal være færdiggjort tirsdag den 16. oktober kl. 22:00. Gangene skal således være ryddet for stand-materiel og emballage.

Nå vi nærmer os afholdelsen modtager alle udstillere vores anbefaling om, på hvilket tidspunkt det er bedst at foretage indrykning.

Ved større standmateriale kan man som udstiller benytte sig af garageindgangen – der ligger til venstre for hovedindgangen (maxhøjde: 3,2m, max bredde 3,3m). Bemærk:  der er i passagen til garageindgangen en offentlig elevator, som ikke skal benyttes til formålet.
Hovedindgangen ved gadeniveau kan også benyttes til at bringe standudstyr til standen – dekorationsmateriale og mindre ting mv. Hvis Building Green, Bigini eller Gamle Museets personale henviser til at vareindleverings-indgangen skal benyttes, skal dette efterfølges.

Nødudgange og brandskabe skal altid være frit tilgængelige.

Tekstiler og andre brændbare kulisser/dekorationer må være brandimprægnerede før standen tages i brug. Det er udstillerens eget ansvar at sørge for, at de krav myndighederne stiller, efterfølges.

UDRYKNING 18. oktober 16.00-20.00
Nedbrydning af stande må tidligst påbegyndes efter udstillingens afslutning torsdag kl.16:00. Udstillere, der
påbegynder nedbrydning inden dette klokkeslæt, bliver pålagt et gebyr på kr. 6.300,- ekskl. Moms
Udrykning skal være færdig senest kl. 20:00.

PARKERING
Ved hovedindgangen er det muligt at standse og læsse af.
Udover det henviser vi til P-garagen Bankplassen Parkeringshus, der ligger 200 m væk.

Building Green og Gamle Museet fralægger sig ethvert ansvar i forbindelse med standsning og parkering.

Forplejning til personale på opbygningsdagen kan bestilles på forhånd, læs mere i afsnittet ”Registrering af standpersonale”.

EMBALLAGE / TOMGODS
Det er ikke muligt at opbevare tomgods/emballage under udstillingen. Gamle Museet har heller ikke mulighed for at opbevare tomgods/emballage på deres arealer.

 

AFFALD
Under hele afviklingen (inkl. ind-og udrykning) benyttes affaldscontaineren, der står i garagen ved vareleveringen.
Skraldespandene på udstillingsarealet er forbeholdt de besøgende, og der må derfor ikke lægges pap, plastik og andet affald, der rettelig hører til i affaldscontaineren.

LIFT
Gamle Museet har en Jekke-tralle/palleløfter på området, som det tekniske personale benytter til opbygning af standene.

Skal du ved ind-/udrykning bruge en truck til af- og pålæsning, bedes du henvende dig til Allan fra Bigini.dk, tlf.: (+45) 20 77 79 30 .

REGLER VEDR. FØDEVARER
På standen er det tilladt at foretage simpel udskænkning, uddeling af småkager fra færdigpakker, skæring af sandkager o. lign, åbning af dåser og udlevering af smagsprøver direkte fra dåser o. lign.Anden form for tilberedning og uddeling af fødevarer fra standen skal aftales med Gamle Museet.

GARDEROBE
Ved indgangen i Gamle Museet er garderobeplads, der er gratis at benytte og bemandet. Garderoben er på eget ansvar.

PARKERING
Ved hovedindgangen er det muligt at standse og læsse af.
Udover det henviser vi til P-garagen Bankplassen Parkeringshus, der ligger 200 m væk.

Building Green og Gamle Museet fralægger sig ethvert ansvar i forbindelse med standsning og parkering.

FORPLEJNING
Det er muligt at købe mad og drikke on site.

FORSIKRING
Det påhviler den enkelte udstiller at forsikre de effekter, der udstilles på standen, samt dækning af eventuelle skader, som produkter, personer eller udstillingseffekter forvoldt mod tredjemand, f.eks. publikum, mens denne opholder sig på eller ved udstillerens stand.

Building Green henviser i øvrigt til vores betingelser i ”Generelle vilkår og betingelser”, der er medsendt standkontrakten.

PARKERING
Det er muligt at standse og læsse varer af (ikke parkere) ved garagens indgang ved opbygning og nedbrydning af stand. For parkering henviser vi til Bankplassen Parkeringshus, der ligger 200 m væk.

http://www.q-park.no/no/parker-hos-q-park-/finn-parkering/parkering-per-by-sted/oslo/bankplassen-p-hus

Building Green og Gamle Museet fralægger sig ethvert ansvar i forbindelse med standsning og parkering.

TRANSPORT I ØVRIGT
Oslo S ligger 10 minutters gang fra Gamle Museet. Der er ligeledes kort afstand til byens buslinjer. Nærmeste stoppested (trikkeholdeplass) er Dronningens Gate, 5 minutters gang fra Gamle Museet.
Trikk 12, 13 og 19 kan benyttes.

Taxa: www.oslotaxi.no, tlf. 02323 (fra udlandet: +47 22 38 80 90).

OVERNATNING
Gamle Museet plejer at henvise til:

First Hotel Grims Grenka
First Hotel Millennium

Læs mere på: https://www.firsthotels.no/hoteller/norge/oslo/

Bemærk venligst at overnatning foretages selv af udstiller direkte til overnatningsstedet. Overnatninger ikke en del af standaftalen.

Alle nævnte priser er i norske kroner og ekskl. mva.

Stand 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 37, 46, 48, 50, 51, 52 = 4 m2 (1920 x 1920)

Stand 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 47, 49 = 6 m2 (2420 x 2420)

Stand 33, 39, 44, 45, 53 = 4 m2 (3890 x 985)

Stand 41 = 3,5 m2 (3450 x 985)

Alle mål er indvendige standmål i mm (bredde x dybde)

TEKNISKE BESTILLINGER
Vores tekniske leverandør Bigini sørger for at kontakte jer for at høre, om der er noget ifm. jeres stand, som I har brug for at få leveret af dem.

Opbygnings- og udstillingsmateriale skal holdes inden for standarealet under udstillingen – dette af hensyn til udstillingen som helhed, udstillingens flow, rengøring og flugtveje etc.

LEVERING AF VARER TIL STANDEN – 15. oktober

Får I tilsendt varer eller udstillingsmateriale med en fragtmand, modtages det tidligst dagen før indrykningsstart dvs. 15. oktober. Dette kan aftales med Building Green senest 10. oktober. Der skal stå firmanavn og standens nummer på fragtpapirerne. Fragtmanden skal på forhånd have et tlf.nr. til jer, således at I kan kontaktes for at afhente varerne ved indgangen, når fragtmanden er på stedet. – dette gælder ved levering på opbygningsdagen 16. oktober.

Building Green og Gamle Museet fralægger sig ansvar ifm. leverede varer, og har desuden ikke mulighed for på vegne af udstilleren at betale fragtmanden for leverance.

16. oktober
Indrykning for udstillere kl. 10:00 til 22:00

Vi vil gerne anbefale, at ankomst sker fra følgende tidspunkter:

Kl. 10.00 – Stand nr:

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 53

Kl. 12.00 – Stand nr:

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40

 

Alt arbejde på standene, skal være færdiggjort tirsdag den 16. oktober kl. 22:00. Gangene skal således være ryddet for stand-materiel og emballage.

Ved større standmateriale kan man som udstiller benytte sig af garageindgangen – der ligger til venstre for hovedindgangen (maxhøjde: 3,2m, max bredde 3,3m). Bemærk:  der er i passagen til garageindgangen en offentlig elevator, som ikke skal benyttes til formålet.

Hovedindgangen ved gadeniveau kan også benyttes til at bringe standudstyr til standen – dekorationsmateriale og mindre ting mv. Hvis Building Green, Bigini eller Gamle Museets personale henviser til at vareindleverings-indgangen skal benyttes, skal dette efterfølges.

17. oktober
Adgang for udstillere kl. 07:30 til 09:00 – indgangen ved garagen kan benyttes
Building Green holder åbent for besøgende kl. 09:00 til 17:00

18. oktober
Adgang for udstillere kl. 08:00 til 09:00 – indgangen ved garagen kan benyttes
Building Green holder åbent for besøgende kl. 09:00 til 16:00
Udrykning for udstillere fra kl. 16:00 til 20:00

REGISTRERING AF STANDPERSONALE

Husk at registrere alt personale, der er på standen på afholdelsesdagene. Dette gøres på

Norsk link: http://buildinggreen.eu/oslo/for-utstillere/

Engelsk link: http://buildinggreen.eu/oslo/for-exhibitors/

Ved registrering sendes der en bekræftelse til den oplyste e-mailadresse. I denne e-mail er et link, hvor man kan hente sin adgangsbillet i pdf-version og printe ud.

Husk at medbringe udstillerkortet/billetten printet på papir, da den skal scannes ved indgangen, og samtidigt fungere som id-kort, der skal bæres synligt.Standpersonale skal synligt bære et adgangskortet under hele afholdelsen. Udstillerkort/billet scannes 16. -17. oktober mellem kl. 8-9 ved indgangen. Bemærk: Kun personale, der skal arbejde på standen kan få et udstillerkort, og at dette ikke må overdrages til anden part. Der kræves ikke udstillerkort til håndværkere, der skal arbejde på standene i forbindelse med opbygning og nedtagning.

 

REGISTRERINGSSYSTEM TIL INDSAMLING AF BESØGENDES KONTAKTDATA

Jf. den nye europæiske persondataforordning (GDPR) har Building Green nu følgende retningslinjer for deltagernes registrering til eventen:
Når man tilmelder sig Building Green, accepterer man, at Building Green registrerer og gemmer de indtastede kontaktoplysninger i overensstemmelse med GDPR. I indgangen til Building Green får man udleveret et navneskilt med en QR-kode, der indeholder de indtastede kontaktinformationer man har afgivet ved tilmeldingen til Building Green.
Dette giver den tilmeldte mulighed for at dele sine kontaktoplysninger med udstillerne ved at scanne navneskiltet på de enkelte stande. Når en besøgende lader sit adgangskort scanne, giver den besøgende herved samtykke til, at udstilleren efter afholdelsen af Building Green kan tage kontakt pr. e-mail med markedsføring og information om sine produkter.
Samtykket kan altid tilbagekaldes, og ønsker man ikke at modtage markedsføring fra udstilleren, skal man blot undlade at scanne navneskiltet på standene, eller efterfølgende kontakte den pågældende udstiller direkte.

Til udstillingsstanden er der jf. standkontrakten indeholdt registreringssystem til at indhente data fra de besøgende, der kommer forbi din stand. Denne App kan benyttes af det standpersonale, der har registreret sig i tilmeldingsmodulet (jf. afsnittet ”Registrering af standpersonale). App’en downloades på smartphone. Når app’en er downloadet, er du klar til at scanne de besøgendes adgangskort, og dermed få deres data direkte i dit eget system.

Vejledning til app er undervejs.

BIGINI (teknisk leverandør)

Allan Ørslund
Tlf.: +45 20 77 79 30
allan@bigini.dk

Ulrich Jung
Tlf.: +45 28 40 31 17
ulrich@bigini.dk

Building Green team

Ditte Rosenquist
Project Manager
Tlf.: +45 60 24 93 52
dr@buildinggreen.eu

Michael Vitus Bering
Sales Manager
Tlf.: +45 41 95 14 04
sales@buildinggreen.eu

Anne Iversen
Graphics & Exhibition Manager
Tlf.: +45 60 24 93 74
ai@buildinggreen.eu

Isabella Frandsen
Sales- & Event Coordinator
+45 2230 4406
if@buildinggreen.eu

Building Green Oslo i Gamle Museet
Adresse:
Dronningens gate 4
0152 Oslo

1. Udstillerne er forpligtet til at bruge Gamle Museet, herunder egen stand, i overensstemmelse med arrangementets formål. Building Green og Gamle Museet er berettiget til at afvise eller bortvise en udstiller, såfremt denne ikke overholder ovennævnte.

2. Skiltning og annoncering, såvel inde som uden på, må kun finde sted efter Building Greens godkendelse. Dette gælder ikke reklame for eget firma inden for standen.

3. Udstillerne må ikke opstille eller anvende andet højttaleranlæg uden Building Greens godkendelse. Det påhviler den enkelte udstiller at søge de fornødne tilladelser til at spille beskyttet musik.

4. Forevisning af film: det påhviler udstilleren selv at indhente eventuelle myndighedstilladelser af filmforeviseren.

5. Udstillerne er pligtige til at overholde alle myndighedsforskrifter, herunder brandvæsenets og politiets.

6. Nødudgangene skal holdes passable i den bredde og i det antal, som brandvæsenet i hvert enkelt tilfælde foreskriver, ligesom områdets døre, vinduer og porte ikke må blokeres.

7. Udstillingsarealets gulv må ikke belastes stærkere end konstruktionen tillader. Eventuelle skader i forbindelse med en sådan transport betales af udstilleren.

8.Det er ikke tilladt at påsætte søm, skruer og lignende i gulve, vægge, lofter, søjler, trapper m.v. – dette gælder også opbyggede standvægge uden særlig tilladelse fra Bigini.dk. Enhver skade, der påføres afholdelsesstedet, repareres for udstillerens regning.

9. Building Green og Gamle Museet fralægger sig ethvert ansvar for bortkomst eller beskadigelse, herunder brand- og vandskade og beskadigelse af materiel, dekorationer, udstillede genstande og lignende – uanset hvem dette måtte tilhøre. Al person- og tingsskade, der måtte overgå udstillerne eller besøgende er Gamle Museet uvedkommende. Disse bestemmelser gælder dog ikke, hvis skaden kan tilregnes Gamle Museets ledelse eller personale som forsætlig eller groft uagtsomt.

10.Reklamationer på leverancer, der bliver leveret gennem Gamle Museet skal afgives skriftligt, inden udstillingen lukker.

11. For at begrænse risikoen for tyveri, anbefaler vi, at løse og værdifulde genstande nedpakkes og fjernes fra standen, når denne er ubemandet, samt når udstillingen lukker. Vi gør opmærksom på, at Building Green og Gamle Museet ikke påtager sig noget ansvar for udstillernes ejendom. Gamle Museet har ikke mulighed for at opbevare penge – eller værdibeholdning.