9.15
Heidi Sørensen, Klimaetaten: Bygg og byggeprosesser uten utslipp som klimatiltak

Innlegget vil handle om Oslo kommunes klimastrategi, og om hvordan krav til bygg og byggeprosesser er en integrert del av kommunes arbeid for å få ned klimagassutslipp.

Heidi Sørensen, Direktør, Klimaetaten, Oslo Kommune

Is it possible to practice holistic sustainability? We are convinced that by building with timber we not only reduce the environmental impact of construction but we are also able to build better, healthier buildings faster. From our perspective timber buildings are not only an option in construction but the future of construction.

Kirsten Haggart, Senior Associate, Waugh Thistleton Architects (UK)

There is a huge untapped potential for value delivery and increased sustainability through the use of building integrated greening. The session will present an overview of added value from building integrated greening before going into depth with critical questions about sustainable materials, carbon footprint, sustainable urban drainage systems, contribution to biodiversity and more. The session will include representatives connected to one or more high profile case projects in Oslo.

Panel:
Dr. Prof. Manfred Köhler, President of The World Green Infrastructure Network & internationally renowned green infrastructure expert, New Brandenburg University
Rolf Hagen, Norwegian architect & sustainability expert, Partner, Context Architects
Catriona Shine, Norwegian architect, MAD as

Moderator: David Brasfield, Chairperson, Norwegian Association for Green Infrastructure

Architecture affects all of us, every day. The design can be crucial to human health, wellbeing and quality of life. Daylight and indoor quality affect how efficient we are at work and how easy it is to learn at school. Access to greenery is destressing and an essential factor for public health in the long run. And by planning cities from different people’s need we can create equitable and safe places. Architecture can make a difference and this session will show you some examples on how.

Anna Graaf, Director of Sustainability & Partner, WHITE Arkitekter (SE)

Cradle to Cradle – Moving beyond doing less bad. Prof. Michael Braungart, Chemist and co-author of the seminal book “Cradle to Cradle – Remaking the way we make things”, talks about how we plot a future to products that are healthy and have a positive impact on both - our health and the planet.

Prof. Dr. Michael Braungart, EPEA Institute, Leuphana University Lüneburg

Hvordan kan arkitekter og entreprenører utfordre den tradisjonelle oppfatning om at klima- og miljøvennlige bygg er kjedelige bygg? Kan fokus på klima og miljø være en pådriver for endringer i hvordan vi tilnærmer oss moderne byggerier og hvordan kan sirkulær økonomi brukes som et virkemiddel til dette? Vi byr på inspirasjonsforedrag og paneldebatt, med både norske og danske deltakere, om fremtidens skjønne og bæredyktige bygg.

Panel:
Henrik Staun, Salgsdirektør og medejer, Lund og Staun
Leonora Charlotte Malabi Eberhardt, ErhvervsPhD stipendiat, MT Højgaard
Steinar Roppen Olsen, Numes Consulting, Innleid brukerkoordinator/prosessdriver, Aust- Agder fylkeskommune for Ny videregående skole og idrettsanlegg i Tvedestrand
Representant fra Link Arkitektur AS

Moderator: Christina Myrdal, Projektleder for Green Building A-Z, Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark, Aalborg Kommune

9.35
Bellona: Hvordan fremoverlente byggherrer kan fremme nullutslipp i bygg og anlegg

Byggherren blir trukket frem som en sentral aktør for utslippskutt – de kan lage grønnere prosjekter, velge bedre materialer, stille konkrete krav, belønne nye løsninger. Hvilke muligheter ser byggherrene selv, og hvilke barrierer? Hvordan kommer vi videre i arbeidet for utslippsfrie byggeplasser? Per Morten Johansen, adm. dir. i den kommunale byggherren Omsorgsbygg i Oslo, og Isak Oksvold, direktør for miljø og innovasjon i Aspelin Ramm, stiller til samtale.

Per Morten Johansen, Administrerende direktør, Omsorgsbygg
Isak Oksvold, Direktør miljø og innovasjon, Aspelin Ramm
Hanne Rønneberg, Konserndirktør, SINTEF Byggforsk

Moderator: Christian Eriksen, seniorrådgiver, Bellona

Etterspørselen etter «livet mellom husene» er stadig økende. Samtidig ser man at resultatet ofte reduseres til kommersialiserte byrom med plantekasser. Hvordan kan man planlegge for et liv mellom husene som er forankret i noe mer enn bare aktive fasader og sittemøbler? Hva skal til for å sikre grønne, demokratiske mellomrom i urbane situasjoner? Og hvilke merverdier kan det gi for alle, fra utviklere til innbyggere, å bringe naturen sterkere inn i byplanleggingen?

Arne Reisegg Myklestad, Partner & Arkitekt MNAL, DARK Arkitekter

Grønne investeringer blir enda mer lønnsomme: Gjennom å gi lån til grønne prosjekter, bruke renta for å dreie utviklingen over til bærekraftige investeringer, plassere kundemidler i fremtidsrettede prosjekter og selskaper, samt prise forsikringer for en grønnere fremtid, skal finansnæringen bidra til at Norge og norsk næringsliv når sine klimamål. Vi ser nærmere på dette i denne samtalen ledet av innovasjonsrådgiver i Solenergiklyngen Ola Rostad.
Grønn konkurransekraft
Grønn konkurransekraft – muligheter og utfordringer slik AF Gruppen ser det.
Grønne lån til kommuner
Kommunalbanken finansierer det meste av investeringene i norske kommuner og har begynt en praksis med såkalte grønne lån. Dette betyr at «grønne prosjekter» for litt lavere rente. Bygg er det store området i denne sammenheng.
Grønne lån til privatmarkedet
Skal du bygge ny bolig, pusse opp eller bytte varmeløsning? Nå får du bedre lånebetingelser om du velger miljøvennlige løsninger.
Grønne investeringer
Investinor AS er et investeringsselskap som sammen med gründere, entreprenører og andre investorer vil gjøre noen lovende bedrifter verdensledende. Investinor er en ansvarlig investor som bidrar til bærekraftig verdiskaping ved å ta hensyn til miljø, samfunnsmessige forhold og selskapsstyring (ESG-temaer) i alle investeringer.
Avsluttende samtale ledet av Ola Rostad: Her blir det mulighet til korte kommentarer til hverandres innlegg og i forhold til muligheter og utfordringer for grønn kapital som pådriver for grønn utvikling.

Per Just Skaret, Direktør Forretningsutvikling, AF Energi & Miljøteknikk / AF Gruppen
Lars Strøm Prestvik, Utlånsdirektør, Kommunalbanken AS
Karoline Bakka Hjertø, Leder bærekraft, Sparebank 1 Østlandet
Stig Andersen, Investeringsdirektør, Investinor


Moderator: Ola Rostad, Innovasjonsrådgiver i Solenergiklyngen

For å sikre en bærekraftig utvikling av byggebransjen i Norge, stiller vi mange krav overfor bransjen og er krevende byggherre. Vårt mål er å utvikle morgendagens byggenæring. Nå digitaliserer vi arbeidsmetodene gjennom vår satsing på Digibygg.

Harald Vaagaasar Nikolaisen, Administrerende direktør, Statsbygg Hovedkontor

9.15
Nordic Network for Tall Wood Buildings: Building High with low strain

Kan vi som naboer i Norden inspirere hverandre til å bygge høye hus i tre? Et felles engasjement vil kunne bidra til en raskere utvikling på tvers av de Nordiske landegrensene. Paneldebatten er fasilitert av Nordic Network For Tall Wood Buildings og moderator er Aasmund Bunkholt, daglig leder for Trefokus. Vi ser frem til en interessant debatt i panelet hvor også du som tilhører får muligheten til å delta.

Ole Kleppe, Utbyggingsdirektør, BOB
Sandra Frank, Markedschef, Folkhem Produktion AB
Audun Blegen, Strategidirektør, Veidekke Eiendom
Trond Barli, Salgs og markedssjef, RVT AS
Kristine Nore, Senior Teknisk Fagsjef, Splitkon AS
Moderator: Aasmund Bunkholt, Daglig Leder, Trefokus

More and more people are moving to urban areas and new buildings are constructed rapidly. Are we building for the future and accommodating the requirements from the ones who are expected to use them? How can we ensure that we are not creating a large unsustainable building mass and boring urban spaces? Tina Saaby shares her experiences from her work as city architect in the City of Copenhagen.

Tina Saaby, City Architect, City of Copenhagen

Samtale ledet av direktør Mali Hole Skogen, OREEC.

På veg mot Zero Emission Neighbourhoods – teknologi, utfordringer og muligheter. Inger Andresen, Professor, Institutt for arkitektur og teknologi, Fakultet for arkitektur og design, NTNU

Energistyring og -lagring: fra energi-snille til også effekt-snille bygg
PhD Ole Jakob Sørdalen, Chief Innovation Officer, Pixii AS

Solenergi – en naturlig og lønnsom del av løsningene
Cecilie Jonssen, Administrerende direktør, Solcellespesialisten

The world-renowned architect Julien De Smedt is mostly known for new buildings made from scratch. But the necessity to take part in the sustainable solutions in the building industry challenges him to think of new creative solutions to come from existing structures.

Julien De Smedt, Founder & Director, JDS ARCHITECTS

Can design contribute to healthier cities and buildings? Listen in when Jakob Strømann-Andersen, Partner at Henning Larsen, elaborates on using data and research to create sustainable solutions and inform the design process for landscape, urban spaces, and buildings. Learn how design with knowledge can expand the outdoor season, how facades can create both good indoor climate and innovation and much, much more. Using examples from the portfolio of Henning Larsen, Jakob will demonstrate how to make sustainability and certification both tangible and usable in design.

Jakob Strømann-Andersen, Partner, Head of Sustainability Engineering & Landscape Design, Henning Larsen Architects

9.30
Circular materials - challenges and opportunities

Tarkett has high ambitions on circularity aims to replace virgin material with recycled or renewable alternatives. Dag Duberg, Nordic Sustainability Manager, will give several examples on this but also bring up the challenges – both technical and political – to become fully circular.

Dag Duberg, Nordic Sustainability Manager, Tarkett

2 av 3 offentlige bygganskaffelser har ikke miljøambisjoner utover minimumskravet i regelverket. Difis kriterieveiviser for bærekraftige anskaffelser og veiledning om livssykluskostnader er nyttige verktøy for mer energieffektive og klimanøytrale bygg.

Dominique Sellier, Seniorrådgiver, Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi)

Byggeindustrien står for 40% av verdens CO2-utslipp, står for ¼ av råvareuttaket i verden og er en av de største bidragsyterne til genererte avfallsmengder som ender opp i naturen. Selv med et økt fokus på lavenergibygg, er det først og fremst nye bygg som står i fokus. Så hva med den eksisterende bygningsmassen? Er det mulig å resirkulere hele bygg, uten å hente ut nye råvarer, og uten forsøple naturen? Og er det mulig å skape en markedsdrevet tilnærming av å resirkulere bygg, slik at det faktisk kan lønne seg økonomisk?

Nicolai Riise, Arkitekt MNAL, Konsernleder & Partner, MAD as

Miljøledelse er å sikre at bedrifter tar relevante og konkrete miljøgrep i sin drift og i sine prosjekter. Stiftelsen Miljøfyrtårn har utviklet kriterier for mange fagretninger innen byggenæringen, og kom i fjor ut med et eget kriteriesett for arkitekter og rådgivende ingeniører etter tett samarbeid med flere aktører og bransjeforeninger (bla RIF). Daglig leder i Miljøfyrtårn, Ann-Kristin Ytreberg, vil fortelle mer om hvordan dette sikrer skreddersøm og enkelhet som tjener både miljøet og lønnsomheten.
I tillegg vil hun invitere Eirik Wærner fra Muliticonsult og Marta Eggertsen fra Ratio Arkitekter opp for en felles samtale rundt hvordan Miljøfyrtårn og BREEAM komplimenterer hverandre, og hvordan de nye bransjekriteriene kan bidra til å løfte den generelle kvaliteten– og kunne få med bredden på bedre planleggingav alle byggeprosjekter.

Eirik Wærner, Miljørådgiver, Multiconsult
Marta Eggertsen, Architect and BREEAM-NOR Assessor, Vill Urbanisme

Moderator: Ann-Kristin Ytreberg, Daglig leder i Miljøfyrtårn

Taket er huset femte, men ofte glemte fasade. Fremtidens bygg krever større utnyttelse av takarealet. Dette gir eiendomsutviklere og arkitekter spennende muligheter. Men hvordan kan en god takløsning ikke bare være verdifull for byggets identitet og bokvalitet, men også for miljøet? Den norske takprodusenten Protan er en norsk pioner innen sirkulærøkonomi og miljøvennlige produkter og løsninger. Frank Utheim vil fortelle mer om hva som skal til for at drømmen om multifunksjonelle, miljøvennlige og blågrønne urbane tak kan gå i oppfyllelse.

Frank Utheim, Salgsdirektør, Protan AS