NO | EN

Building Green er et voksende arrangement i Skandinavia med et oppdrag å belyse viktigheten av bærekraftig bygging og tenkning. Building Green ble etablert i 2011 og har siden blitt utviklet og forbedret gjennom årene. Arrangementet er ikke bare en utstilling med produkter og løsninger, men også en kunnskapsplattform bestående av internasjonale foredragsholdere, relevante debatter, idemyldring og mye mer. Vi må oversette bærekraftige visjoner til virkeligheten overalt, og Building Green lar deg utforske disse problemene med de beste aktørene innen bærekraftig bygning.

Kunnskapsdelingsplattform og produktutstilling
Building Green er en kunnskapsdelingsplattform for de flinkeste aktørene på feltet, et samlingssted for nøkkelferdige produkter fra en rekke produsenter i  bygge- og energisektoren, og en mulighet til å vise frem energiløsninger både til offentlig og privat sektor.
Samtidig vil arrangementet bidra til å styrke kapasiteten når det gjelder å dra nytte av det enorme vekstpotensialet som ligger i den stigende nasjonale og internasjonale etterspørselen etter klimavennlige byggematerialer og løsninger.
Building Green har skapt en unik mulighet til å bygge nettverk og lytte til inspirerende og visjonære foredragsholdere fra både inn- og utland. På konferansescenen er fokuset på de mest sentrale problemstillingene innenfor energieffektive og bærekraftige bygg – og både visjoner for fremtiden og konkrete erfaringer blir presentert. På seminarene kan du fordype deg i mer spesifikke emner i et mindre forum.

Arrangementet gir mulighet til å utnytte det enorme vekstpotensialet som er forbundet med økende nasjonal og internasjonal etterspørsel etter klimavennlige bygningsmaterialer og løsninger. Arrangementet lar deg samarbeide med inspirerende og visjonære høyttalere – både nasjonale og internasjonale samt andre fagfolk i bransjen. Konferansestadene og seminarene lar deg lytte og dele visjoner innen energieffektiv og bærekraftig bygging

Du kan se frem til å tilegne deg ny kunnskap og bli inspirert av nye visjoner når Building Green åpnes.