NO | EN

Fagmedier

Fremtidens Byggenæring er Norges største beslutningstaker magasin rettet mot en byggenæring i rask endring. Fremtidens Byggenæring er med sitt opplag på 17 236 eksemplarer per nummer uten sammenligning Norges største, nisjeorienterte fagmagasin rettet mot byggenæringen. Fremtidens Byggenæring har høy kvalitet på layout og god faglig dybde.
For Building Green 2018 kommer vi til å lage en meget spisset utgivelsen med fokus på bærekraftige bygningsmaterialer, grønne og bærekraftige bygg, energieffektivitet, inneklima, sunn og grønn arkitektur, BREEAM, fasade, og masse mer spennende som passer i tråd med Building Green.

Som utstiller tilbyr Fremtidens Byggenæring annonser til gunstige priser. Les mer her.

Building Supply er et kommersielt bransjenettverk hvor leverandører, underleverandører og innkjøpsbedrifter innen byggebransjen enkelt kan komme i kontakt med hverandre, finne opplysninger om hverandre, kjøpe/selge nye og brukte produkter og maskiner til hverandre, sette inn stillingsoppslag og mye annet.
Building Supply gir en enestående mulighet til å holde seg oppdatert med bransjen via vårt daglige nyhetsbrev. Nyhedsbrevet rammer hver dag 34796 beslutningstagere inden for såvel håndværkere, leverandører af byggematerialer samt arkitekter og ingeniører. Dertil kommer entreprenører, bygherrer samt øvrige aktører med tilknytning til branchen.
Building Supply har som formål å være byggebransjens omdreiningspunkt når det gjelder effektiv kontakt og informasjonsdeling.

Arkitektur N utgis av Norske arkitekters landsforbund og har som mål å være landets ledende fagtidsskrift på arkitekturfeltet, med vekt på diskusjon og dokumentasjon av det beste av samtidsarkitektur fra hele Norge. Tidsskriftet kommer ut seks ganger i året og er redaksjonelt uavhengig.
Arkitektur N er Norges fremste arkitekturfaglige tidsskrift og et presentasjonsorgan for norske arkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter.

Tidsskriftet har vært utgitt av Norske arkitekters landsforbund siden 1919 under navnet Byggekunst, og skiftet navn til Arkitektur N i 2007. Tidsskriftet har som ambisjon å fungere som arkitektfagets vindu mot omverden, som et registreringssted for arkitektonisk interessante byggverk og prosjekter, som et forum for arkitektfaglig utvikling og som en ressurs for det offentlige ordskiftet om arkitektur.

Vår femte utgave i 2018 skal fokusere på bærekraft, og da var det helt naturlig å samarbeide med Building Green når de for første gang kommer til Oslo.

Byggfakta har som visjon å være den norske byggenæringens markedskanal for nye forretningsmuligheter. Vår forretningsidé er å etablere kontakter mellom kjøpere og selgere av produkter og tjenester på det norske bygg- og anleggsmarkedet.
Vårt utgangspunkt er å gi informasjon av høy kvalitet på det riktige tidspunktet om den norske byggevirksomheten. Byggfaktadatabasen inneholder mer enn 20 000 norske bygg- og anleggsprosjekter. Vi leverer oppdatert informasjon om ca. 250 nye og 1 100 eksisterende prosjekter hver uke til våre kunder.