My best advice for sustainable urban design

By Jakob Strømann-Andersen, Partner & Head of Sustainability, Henning Larsen Architects

 

I am often asked how we work with sustainable challenges in Henning Larsen. For me, the question is rather how we turn the challenges into opportunities. How can sustainability drive the design instead subtracting from the design? And not least – what tools can we use to create great architecture that is of value for people and society?

I think these questions are very relevant on many scales. Our cities are growing. Globally, across Scandinavia, in Norway – the larger cities are expanding and getting denser with buildings ever more complex. As architects and urban planners, we need to take responsibility for the health and well-being in our cities in this process.

By being part of Building Green Oslo, we have the chance to present and discuss tangible sustainable methods and solutions that combine a human and holistic approach with hardcore knowledge. I will kick start this dialogue here, by addressing some of the tools and methods we use on a daily basis.

In Toronto, Canada, sustainability and particularly microclimate analysis actively informe the design of the building volume for the new Etobicoke Civic Center.

 

A tool completely necessary for designers when it comes to improving the air quality in cities is Strategic Microclimate Analysis. Urban microclimatic is a local set of atmospheric conditions (wind, sun, humidity etc.) that has significant influence on the concentration of air pollutants in cities. Therefore, to actively reduce poor air quality in cities, we need to understand and simulate the urban climate before we design our urban space.

 

We used microclimate analysis to see how the Etobicoke Civic Center could deflect the wind and create a sheltered plaza, which in turn would prolong the outdoor season for up to five weeks. This also meant using the building volume to shelter from pollutants from the neighboring street canyon.

 

As promised – here are three steps to designing for better air quality:

 1. Let urban ventilation do the work
  Wind flows, temperature gradient, solar radiation and humidity levels influence pollutant concentrations and dispersion. The urban wind flow determines the level of urban ventilation, which transport pollutants by advection and mixes it up with cleaner air by turbulence. In general, low wind speeds creates a more favorable environment for the chemical reactions necessary to create ozone and particle pollutions (EPA, 2007). Therefore, it is necessary to create ventilated corridors where the city can “breathe”.
 2. Use trees, and use them right
  If trees are not blocking the wind, they are a great help in reducing air pollution. Trees absorbs the greenhouse gas carbon dioxide and leafs beneficially captures, and contains, nitrogen dioxide. Not all plant species are as effective, however. Finer, more complex structured foliage is most effective in capturing particulates. Conifers are effective because of their fine structure of hairy needles, but also because they are evergreen and therefore retain their function in the winter. Common ivy – also an evergreen plant – is also good at capturing particulates, especially the finer fraction PM2.5 (Ottelé et al., 2010). Knowing the collection of dominant pollution types for the specific location is valuable for informing the vegetation strategy.
 3. Consider building heights
  The difference in building height also influence the mixing of pollutants with clean air. Studies addressing pollutant dispersion in relation to urban geometry shows that urban ventilation is depending on how the urban street grid is orientated to the prevailing wind directions. As a rule of thumb, urban ventilation is beneficial if there are pollutants emitted inside the street canyon, for instance from traffic. In cases of no pollution sources inside the canyon, it can be favorable to shelter from the background-polluted winds.

This is just one example of how we work to use knowledge combined with architecture, so sustainability becomes an actual design driver. I look forward to diving into more solutions at Building Green in Oslo!

 

Using tress along the site perimeter allows for ventilation along the street and creates a green buffer for the plaza in front of the building.

Adferdsmønstre må forandres for å realisere flere klimasmarte bygg og områder

Møtestedet Building Green er rett rundt hjørnet, hvor bærekraftig byggeri og arkitektur blir satt på agendaen. Blant annet har du muligheten til å få med deg samtalen «klimasmarte bygg og områder», ledet av Mali Hole Skogen, direktør i OREEC. Selv om vi er på god vei, så er det fortsatt mange prosessmessige utfordringer og det haster med å få til en forandring.

 

Den 18. oktober kl. 11.45 har du muligheten til å få med deg samtalen «klimasmarte bygg og områder» på Central Stage under årets Building Green i Oslo. Samtalen blir ledet av Mali Hole Skogen, Direktør i OREEC (Oslo Renewable Energy and Environment Cluster). OREEC er en nettverksorganisasjon innen fornybar energi og miljø i Osloregionen. Formålet deres er å øke innovasjonstakten, forretningsmuligheter og verdiskapningen for deltakerne. Mali Hole Skogen ser frem til en samtale som gir publikum den nyeste kunnskapen innen klimasmarte bygg og områder, levert fra forskning og næringsaktører.

Forhåndsregistrer deg til Building Green i Oslo for å sikre deg en plass, og få muligheten til å bli inspirert til å tenke nytt og bærekraftig. Building Green foregår over to dager på Gamle Museet, fra den 17. – 18. oktober.

Belyse bredden i klimasmarte bygg og områder

Samtalen om «klimasmarte bygg og områder» blir ledet av Mali Hole Skogen. Og sammen med henne deltar tre pionerer innen klimasmart byggeri og utvikling: Inger Andresen, fra fakultetet for arkitektur og design på NTNU, Ole Jakob Sørdalen, Chief Innovation Officer i Pixii AS, og Cecilie Jonssen, administrerende direktør i Solcellespesialisten. Her vil de diskutere nullutslipp i boligområder, energistyring- og lagring, og bruken av solenergi. Mali Hole Skogen ser frem til en samtale som vil belyse bredden i temaet klimasmarte bygg og områder, og forteller at publikum kan se frem til å høre mer om:

– Et skifte fra nullutslipp-enkeltbygninger til områder, og hvilke gevinster som ligger i dette. Det vil også diskuteres hvordan teknologi og solenergi bidrar til å løse klimautfordringer. Veksten i norsk solenergi er et godt eksempel på endringer som er på gang. Jeg ser frem til å høre mer om dette på Building Green.

Professor, Inger Andresen, gleder seg til å delta på Building Green og forteller at publikum kan se frem til at det blir delt erfaringer fra norsk forskning og teknologi.

– Det er mye som skjer innenfor dette området. Det er for eksempel flere pilotprosjekter innenfor det norske forskningssenteret Zero Emission Neighbourhoods som jeg vil fortelle mer om på Building Green.

Bygg-, anleggs- og eiendomssektoren bruker nær 40 prosent av verdens ressurser. Omkring 36 prosent av klimagassutslippene globalt kan skrives tilbake til sektoren. Derfor er det kjempe viktig for OREEC å bidra til flere klimasmarte løsninger innenfor bransjen, forklarer Mali Hole Skogen.

– Norge er ledende på mange områder, både teknologisk og innenfor digitalisering, men vi har ikke så langt klart å utnytte dette til å skape en ny klimasmart næring.

 

Flett Building Green inn i din hektiske hverdag og bli inspirert til å tenke bærekraftig

Snart åpner dørene til lanseringen av Building Green i Oslo. Arrangementet holdes på prisbelønte Gamle Museet hvor bærekraftige produkter, tanker og løsninger innen arkitektur og bygg blir satt på dagsorden. Ombruk og sirkulære løsninger er ett av mange spennende temaer på Building Green, så sett av tid i din hektiske hverdag og bli inspirert til å tenke nytt og bærekraftig.

 

Den 17. oktober åpner Building Green dørene for første gang i Oslo. Her har du muligheten til å høre mange innflytelsesrike mennesker og pionerer innen bærekraftig byggeri og arkitektur. Arrangementet holdes over to dager på ærverdige Gamle Museet, og du har allerede muligheten til å forhåndspåmelde deg gratis på Building Greens hjemmeside for å sikre deg en plass.

Inspirasjon til bærekraftig byggeri, arkitektur og tenking  

Målet med arrangementet er å belyse viktigheten av bærekraftig bygging og tenking, og gi deltakerne og de besøkende en god oversikt over tendenser, løsninger og utfordringer både i Norge og verden rundt. Prosjektleder i Building Green, Ditte Rosenquist, forklarer at programmet er skapt i tett samarbeid med førende aktører innen bransjen:

– Vi har utviklet programmet i samarbeid med norske og internasjonale aktører. Som for eksempel Nordic Network for Tall Wood Buildings og Norwegian Green Infrastructure Network. Disse setter pionerer sammen fra inn- og utland for å snakke om fremtidige bærekraftige løsninger. Dette gir besøkende muligheten for å høre mange forskjellige inspirerende emner innen byggeri og arkitektur. Og de kan delta den ene dagen eller begge dager, alt etter hvilket tema som interesserer dem mest.

 

Større byggekvalitet i fremtiden med sirkulær økonomi

En av årets foredragsholdere er ingen ringere enn Prof. Dr. Michael Braungart. Han inntrer Central Stage på Building Green den 17. Oktober kl. 13.50. Han er kjent for å skape produksjonsfilosofien som heter «vugge til vugge»- tankegangen. Filosofien handler om å se på materialer som et ledd i et kontinuerlig, naturlig kretsløp som fortsetter selv etter at de har tjent sitt opprinnelige formål. Det betyr blant annet at avfall omdannes til ressurser for nye generasjoner av materialer og produkter i en sirkulær økonomi. Tankegangen har fått mye oppmerksomhet innenfor bransjen, og ikke nok med det, nå etterlyser Braungart en ny definisjon av bærekraft:

– Definisjonen er ikke revolusjonerende nok. Dette ønsker jeg å ta opp under Building Green i Oslo. Vi er nødt til å fornye oss og tenke utenfor boksen for å skape bygninger for fremtiden som er bærekraftige. Jeg ser frem til å fortsette denne debatten med dyktige pionerer innenfor arkitektur- og byggebransjen i Norge. Møtestedet, Building Green, gir en god mulighet for å lære fra hverandre.

Sirkulær økonomi blomstrer, og ombruk og sirkulære løsninger blir et hett tema på Building Green i Oslo. Blant flere foredrag og samtaler, byr Green Building A-Z på inspirasjonsforedrag og paneldebatt om fremtidens skjønne og bæredyktige bygg. Her blir det tatt opp hvordan arkitekter og entreprenører kan utfordre den tradisjonelle oppfatning om at klima- og miljøvennlige bygg er kjedelige bygg. Hør mer om sirkulær økonomi som virkemiddel til dette, den 17. oktober kl. 15.20 på Central Stage.

Arne Reisegg Myklestad: Politisk endringsvilje må til for mer bærekraftig byutvikling

Building Green i Oslo nærmer seg og Arne Reisegg Myklestad, daglig leder og partner i Dark Arkitekter blir en av foredragsholderne. Han mener at en forutsetning for mer bærekraftig byutvikling er endringsvilje fra norske politikere og fastere rammer for at utbyggere oppfyller kravene for bærekraftig bygg- og byutvikling.

Dark Arkitekter, lokalisert i Oslo, fokuserer på sosial bærekraft i bybildet. Dette innebærer at befolkningens dagligliv påfører miljøet mindre belastninger, er praktisk innrettet for alle aldersgrupper og gir rom for menneskene som skal bo der. Arne Reisegg Myklestad, daglig leder og partner i Dark Arkitekter, forteller at når de utvikler prosjekter så søker de løsninger som forbedrer sosiale og lokale verdier:

“Dark Arkitekter har en visjon om å oppnå merverdi i prosjektene våre. Det er viktig å gi tilbake til samfunnet, noe mer enn det som ble etterspurt i utgangspunktet. Vi ønsker å utvikle byrom som gir større betydning for samfunnet og folks liv og velferd. Dette skapes gjennom humane byrom og grønne omgivelser. Det er forutsetningen i prosjektene vi jobber med”.

I oktober kan du høre Arne Reisegg Myklestad fra Dark Arkitekter holde et foredrag om «Aktivitet mellom husene» på Building Green i Oslo, som for første gang vil bli holdt på det Gamle Museet fra 17. – 18. oktober. Foredraget finner sted den 17. oktober kl. 11:40 på Main Stage.

Matdyrking og biologisk mangfold på toppen av bygninger

Agropolis prosjektet i Mjøndalen er et unikt pilotprosjekt, og et eksemplar på aktivitet mellom husene. Planene om opptil 800 boliger og dyrking av mat mellom husene vekker oppsikt.  Samarbeidet mellom Dark Arkitekter, Vestaksen Eiendom, og bonde og grunneier Anund Wigen har som hensikt å oppfordre mennesker til å bli mer interesserte i matproduksjon og øke kompetansen rundt det å utnytte matjord. Agropolis ønsker å gi beboerne mulighet til å dyrke deres egen mat i samarbeid med bonden. Morten Hotvedt, administrerende direktør i Vestaksen Eiendom forklarer at en økt interesse for en bærekraftig livsstil og kortreist mat gjør prosjektet ettertraktet:

“Det er en økende interesse for en sosial livsstil og et sunt kosthold. Som beboer i Agropolis får man et liv hvor man kommer nærmere røttene. Det gjør noe med verdisettet og forståelsen av matproduksjon. Vi har allerede fått mye oppmerksomhet og henvendelser fra andre. Det viser at det er en økt interesse for en bærekraftig boligutvikling”.

Arne Reisegg Myklestad vil presentere flere spennende prosjekter på Building Green som omhandler aktivitet mellom husene og grønne byrom. Han vil gjennomgå fem prinsipper for en vellykket byutvikling.

“Det kan være å aktivere beboere til å dyrke mat selv, skape biologisk mangfold i parker på toppen av bygninger, og oppfordre til å skape flere aktive og grønne byrom. Vi merker en større etterspørsel i bransjen etter bærekraftige bolig- og byggeprosjekter, men det er fortsatt stort potensiale for mer”, forteller Arne Reisegg Myklestad.

 

Endringsvilje fra politikere er et viktig tiltak

Den største utfordringen for en bærekraftig byutvikling i Norge er en forandringsvilje fra politikerne, spesielt med tanke på Agropolis prosjektet så dyrkes det ikke mat på disse arealene. Arne Reisegg Myklestad forteller:

“Det er viktig å få til en aktivisering av disse jordene. Det er fortsatt en skepsis fra politikerne. For å utføre reelle bærekraftige byggeprosjekter i Norge trenger vi faste rammer fra politikerne om at utbyggere oppfyller de intensjoner de lover”.

Morten Hotvedt anerkjenner denne utfordringen:

“Med Agropolis prosjektet ønsker vi å skape en endring i plan og bygningsloven. Det er et ønske om å sette krav om at det skal dyrkes mat i tilknytning til byggeprosjekter. Og da må landbruksjorda flyttes.

 

Fakta om Building Green Oslo 2018

 • Møtestedet ble startet opp i 2011, og holdes årlig i Aarhus og København.
 • For aller første gang holdes Building Green Oslo i Norge på det Gamle Museet, Dronningens gate 4 i Oslo sentrum, den 17. oktober og 18. oktober 2018.
 • Møtestedet sikrer et unikt møtested for bygge- og arkitekturbransjen, hvor misjonen er å belyse viktigheten av bærekraftig bygging og tenking.
 • Building Green er både en utstilling av bærekraftige produkter og løsninger, samt en plattform for kunnskapsdeling og idémyldring mellom de besøkende og utstillerne, og med både nasjonale og internasjonale foredragsholdere, relevante debatter, og mye mer.
 • For å sikre at hele bransjen kommer i tale har de startet opp flere samarbeid, blant andre med nettverksorganisasjonen OREEC, eiendomsforvalter Omsorgsbygg og miljøstiftelsen Bellona.
 • Programmet til Building Green i Oslo er mulig å se på arrangementets hjemmeside: http://buildinggreen.eu/oslo/program2018/
 • Det er gratis å registrere seg som besøkende på: https://my.eventbuizz.com/event/building-green-oslo-2018/detail/free/sub_registration#get_register

Spennende Building Green-messe i Oslo

Building Green kommer til Oslo 17. – 18. oktober, og med det er en ny messe aktør knyttet til den grønne bølgen. Building Green har sitt utspring i Danmark og København, og tar med seg konsept og utstillerne, når de starter opp i Norge.

av Pål Engeseth, Byggfakta

Møtestedet Building Green ble dannet i 2011. Her samles bærekraftige aktører for å dele kunnskap, få større nettverk og starte opp nye samarbeid for å framskynde den bærekraftige utviklingen. Siden starten har møtestedet vokst betraktelig, og i fjor hadde de 8000 besøkende i København. I år blir Building Green for første gang holdt i Oslo.

Utstillerlisten er enda ikke helt endelig, men messen kommer til å få et godt fokus på bærekraftig utvikling.
Den foreløpige utstillerlisten finner du her.

– Norge ligger i front på en rekke områder innenfor bærekraft sier prosjektleder Ditte Rosenquist i Building Green. Hun er godt fornøyd med oppstarten i Norge og håper at lokaliteten i Oslo Sentrum vil sørge for at mange aktører setter av tid og besøker messen.

Det prisbelønte bygget i Dronningensgate 4 i Oslo, som tidligere huset Astrup Fearnley Museet, har nå blitt gjort om til et unikt konferanse-, messe- og selskapslokale i Oslo. Det gamle museet har en sentral beliggenhet med kort vei til offentlig kommunikasjon, med alle buss- og trikkelinjer i umiddelbar nærhet, 200 meter til nærmeste parkeringshus og 5 minutters gange til Oslo S.

Aasmund Bunkholt til Building Green – Trebyggeri utfordrer konservativ byggebransje

Nordic Network for Tall Wood Buildings kjører debatt på årets Building Green i Oslo om hvordan våre nordiske naboer kan inspirere og akselerere utviklingen av trebyggeri gjennom et samarbeid i Norden. Aasmund Bunkholt, daglig leder i Trefokus, er moderator på debatten og han mener at den største utfordringen for å bygge mer i tre er tradisjoner og kunnskapsmangel.

Ifølge flere eksperter er en vesentlig årsak for interessen for bruk av tre de dokumenterte miljøegenskapene. Tre har et unikt CO2-avtrykk og er et fornybart byggemateriale. Nordisk trebyggeri blir satt på dagsorden på årets Building Green arrangement i Oslo, hvor Aasmund Bunkholt, daglig leder av Trefokus blir moderator på debatten. Trefokus er et nettverksselskap som har som hensikt å synliggjøre at bruk av tre er bærekraftig. Aasmund Bunkholt forklarer at det å bygge i tre passer godt inn i en ny sirkulær økonomi som utmerker seg innenfor bærekraftig arkitektur og byggevirksomhet.

“Konseptet har utviklet seg betydelig de seneste årene. Å bygge i tre effektiviserer byggeprosessen, reduserer kostnader og er miljøvennlig. Det er en økende interesse å bygge mer i tre fordi miljøfokuset øker og det er høyere kompetanse innenfor dette området enn det var for 10 år siden”.

Norge ligger langt fremme, og er et av landene i verden hvor det bygges mest tre per innbygger. Og det er flere norske byggeprosjekter i tre som gir internasjonal interesse. Det er en utvikling som Aasmund Bunkholt er veldig begeistret over.

“Det er flere prosjekter som er verdt å trekke frem. For eksempel så er det Treet i Bergen, som var verdens høyeste trehus med 14 etasjer i 2015, som nå utkonkurreres av Mjøstårnet i Brumunddal som blir 30 meter høyere. Disse prosjektene er med på å løfte konsepter og kompetanse til et helt nytt nivå”.

Tradisjoner og kunnskapsmangel er de største utfordringene

Selv om kompetanse og kunnskap utvikles i riktig retning er det fortsatt flere hindre for mer trebyggeri. Det er tradisjoner og kunnskapsmangel som er sentrale parametere på hvorfor det ikke er bygget mer i tre så langt. Det blir derfor viktig å ta emnet opp til debatt for å utfordre kompetansemiljøer og for å lære fra våre nordiske pionérer innenfor trebyggeri:

“Det er fortsatt mangel på kunnskap. På godt og på vondt så er byggenæringen en konservativ bransje, og det er nettopp dette som er den største utfordringen. Det er en risiko i alle store byggeprosjekter så det er naturlig at man ønsker å bygge med kjente materialer. Men jeg mener det er kommet et skifte, det er nemlig helt greit å bruke tre. Jeg ser frem til en debatt hvor vi kan lære av hverandre og øke kunnskapsnivået om bærekraftig trebyggeri”.

Aasmund Bunkholt forklarer at det er flere innenfor arkitektur- og byggebransjen som ønsker å bruke tre i sine prosjekter og derfor ser han lyst på fremtiden:

“Det er en økende interesse i å bruke tre i gode samspill med andre materialer. Innenfor miljø og bærekraft stiller tre en økende rolle. Ikke kun høyhus i tre, men også for sykehjem, hoteller, kulturhus etc. Tre løser ikke problemet alene, men i et samspill med andre materialer så er det en lys fremtid for den bærekraftige arkitektur- og byggenæring”.

 

På Building Green Oslo kan du delta i en interaktiv debatt om å bygge høyhus i tre. Debatten foregår den 18. oktober kl. 09:15 på Main Stage og fasiliteres av Nordic Network for Tall Wood Buildings. Her blir det en debatt om hvordan våre nordiske naboer kan inspirere oss til å bygge flere høyhus i tre og akselerere utviklingen gjennom et samarbeid i hele Norden.

 

Fakta om Building Green Oslo 2018

 • Møtestedet ble startet opp i 2011, og holdes årlig i Aarhus og København.
 • For aller første gang holdes Building Green Oslo i Norge på det Gamle Museet, Dronningens gate 4 i Oslo sentrum, den 17. oktober og 18. oktober 2018.
 • Møtestedet sikrer et unikt møtested for bygge- og arkitekturbransjen, hvor misjonen er å belyse viktigheten av bærekraftig bygging og tenking.
 • Building Green er både en utstilling av bærekraftige produkter og løsninger, samt en plattform for kunnskapsdeling og idémyldring mellom de besøkende og utstillerne, og med både nasjonale og internasjonale foredragsholdere, relevante debatter, og mye mer.
 • For å sikre at hele bransjen kommer i tale har de startet opp flere samarbeid, blant andre med nettverksorganisasjonen OREEC, eiendomsforvalter Omsorgsbygg og miljøstiftelsen Bellona.

Se programmet til Building Green Oslo

Registrer deg gratis som besøkende