NO | EN

Building Green er et voksende arrangement i Skandinavia. Vår misjon er å belyse viktigheten av bærekraftig bygging og tenkning. Building Green ble etablert i 2011 og har siden blitt utviklet og forbedret gjennom årene. Arrangementet er ikke bare en utstilling med produkter og løsninger, men også en kunnskapsplattform bestående av internasjonale foredragsholdere, relevante debatter, idemyldring og mye mer.

Grønne og bærekraftige bygg bør være en selvfølge
Den langsiktige visjonen er at alle nye bygg skal produsere mer energi enn de forbruker, mens energiforbruket i eksisterende bygg skal reduseres betydelig.
Visjoner blir gjort om til virkelighet overalt – mulighetene er her, men det er fortsatt mange utfordringer til som må tas opp og spørsmål som må besvares før målene våre er oppnådd.

Kunnskapsdelingsplattform og produktutstilling
Building Green er en kunnskapsdelingsplattform for de flinkeste aktørene på feltet, et samlingssted for nøkkelferdige produkter fra en rekke produsenter i  bygge- og energisektoren, og en mulighet til å vise frem energiløsninger både til offentlig og privat sektor.
Samtidig vil arrangementet bidra til å styrke kapasiteten når det gjelder å dra nytte av det enorme vekstpotensialet som ligger i den stigende nasjonale og internasjonale etterspørselen etter klimavennlige byggematerialer og løsninger.
Building Green har skapt en unik mulighet til å bygge nettverk og lytte til inspirerende og visjonære foredragsholdere fra både inn- og utland. På konferansescenen er fokuset på de mest sentrale problemstillingene innenfor energieffektive og bærekraftige bygg – og både visjoner for fremtiden og konkrete erfaringer blir presentert. På seminarene kan du fordype deg i mer spesifikke emner i et mindre forum.

Du kan se frem til å tilegne deg ny kunnskap og bli inspirert av nye visjoner når Building Green åpnes.