Arne Reisegg Myklestad: Politisk endringsvilje må til for mer bærekraftig byutvikling

Building Green i Oslo nærmer seg og Arne Reisegg Myklestad, daglig leder og partner i Dark Arkitekter blir en av foredragsholderne. Han mener at en forutsetning for mer bærekraftig byutvikling er endringsvilje fra norske politikere og fastere rammer for at utbyggere oppfyller kravene for bærekraftig bygg- og byutvikling.

Dark Arkitekter, lokalisert i Oslo, fokuserer på sosial bærekraft i bybildet. Dette innebærer at befolkningens dagligliv påfører miljøet mindre belastninger, er praktisk innrettet for alle aldersgrupper og gir rom for menneskene som skal bo der. Arne Reisegg Myklestad, daglig leder og partner i Dark Arkitekter, forteller at når de utvikler prosjekter så søker de løsninger som forbedrer sosiale og lokale verdier:

“Dark Arkitekter har en visjon om å oppnå merverdi i prosjektene våre. Det er viktig å gi tilbake til samfunnet, noe mer enn det som ble etterspurt i utgangspunktet. Vi ønsker å utvikle byrom som gir større betydning for samfunnet og folks liv og velferd. Dette skapes gjennom humane byrom og grønne omgivelser. Det er forutsetningen i prosjektene vi jobber med”.

I oktober kan du høre Arne Reisegg Myklestad fra Dark Arkitekter holde et foredrag om «Aktivitet mellom husene» på Building Green i Oslo, som for første gang vil bli holdt på det Gamle Museet fra 17. – 18. oktober. Foredraget finner sted den 17. oktober kl. 11:40 på Main Stage.

Matdyrking og biologisk mangfold på toppen av bygninger

Agropolis prosjektet i Mjøndalen er et unikt pilotprosjekt, og et eksemplar på aktivitet mellom husene. Planene om opptil 800 boliger og dyrking av mat mellom husene vekker oppsikt.  Samarbeidet mellom Dark Arkitekter, Vestaksen Eiendom, og bonde og grunneier Anund Wigen har som hensikt å oppfordre mennesker til å bli mer interesserte i matproduksjon og øke kompetansen rundt det å utnytte matjord. Agropolis ønsker å gi beboerne mulighet til å dyrke deres egen mat i samarbeid med bonden. Morten Hotvedt, administrerende direktør i Vestaksen Eiendom forklarer at en økt interesse for en bærekraftig livsstil og kortreist mat gjør prosjektet ettertraktet:

“Det er en økende interesse for en sosial livsstil og et sunt kosthold. Som beboer i Agropolis får man et liv hvor man kommer nærmere røttene. Det gjør noe med verdisettet og forståelsen av matproduksjon. Vi har allerede fått mye oppmerksomhet og henvendelser fra andre. Det viser at det er en økt interesse for en bærekraftig boligutvikling”.

Arne Reisegg Myklestad vil presentere flere spennende prosjekter på Building Green som omhandler aktivitet mellom husene og grønne byrom. Han vil gjennomgå fem prinsipper for en vellykket byutvikling.

“Det kan være å aktivere beboere til å dyrke mat selv, skape biologisk mangfold i parker på toppen av bygninger, og oppfordre til å skape flere aktive og grønne byrom. Vi merker en større etterspørsel i bransjen etter bærekraftige bolig- og byggeprosjekter, men det er fortsatt stort potensiale for mer”, forteller Arne Reisegg Myklestad.

 

Endringsvilje fra politikere er et viktig tiltak

Den største utfordringen for en bærekraftig byutvikling i Norge er en forandringsvilje fra politikerne, spesielt med tanke på Agropolis prosjektet så dyrkes det ikke mat på disse arealene. Arne Reisegg Myklestad forteller:

“Det er viktig å få til en aktivisering av disse jordene. Det er fortsatt en skepsis fra politikerne. For å utføre reelle bærekraftige byggeprosjekter i Norge trenger vi faste rammer fra politikerne om at utbyggere oppfyller de intensjoner de lover”.

Morten Hotvedt anerkjenner denne utfordringen:

“Med Agropolis prosjektet ønsker vi å skape en endring i plan og bygningsloven. Det er et ønske om å sette krav om at det skal dyrkes mat i tilknytning til byggeprosjekter. Og da må landbruksjorda flyttes.

 

Fakta om Building Green Oslo 2018

  • Møtestedet ble startet opp i 2011, og holdes årlig i Aarhus og København.
  • For aller første gang holdes Building Green Oslo i Norge på det Gamle Museet, Dronningens gate 4 i Oslo sentrum, den 17. oktober og 18. oktober 2018.
  • Møtestedet sikrer et unikt møtested for bygge- og arkitekturbransjen, hvor misjonen er å belyse viktigheten av bærekraftig bygging og tenking.
  • Building Green er både en utstilling av bærekraftige produkter og løsninger, samt en plattform for kunnskapsdeling og idémyldring mellom de besøkende og utstillerne, og med både nasjonale og internasjonale foredragsholdere, relevante debatter, og mye mer.
  • For å sikre at hele bransjen kommer i tale har de startet opp flere samarbeid, blant andre med nettverksorganisasjonen OREEC, eiendomsforvalter Omsorgsbygg og miljøstiftelsen Bellona.
  • Programmet til Building Green i Oslo er mulig å se på arrangementets hjemmeside: http://buildinggreen.eu/oslo/program2018/
  • Det er gratis å registrere seg som besøkende på: https://my.eventbuizz.com/event/building-green-oslo-2018/detail/free/sub_registration#get_register
Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *