Uterom er mer enn mellomrom

Gater, smug, torg og tak. Kvadratmetrene som forbinder bygningene i våre byer og bringer oss fra A til B fortjener å bli anerkjent for de kvaliteter de kan bidra med til byens liv.

Det urbane landskap kan være mer enn bare mellomrom mellom bygningene. Gjennomtenkte løsninger kan bidra til å øke vår livskvalitet, samt løse noen av de utfordringene vi har med klimaendringer. Det krever at vi får det beste og mest bærekraftige ut av både rommet mellom bygningene og de tilgjengelige kvadratmeter på vegger og tak.

 

Building Green

På Building Green, som kommer til Oslo 17. og 18. oktober, kan du dele dine erfaringer med andre aktører i den norske byggebransjen, delta i debatter og høre foredrag om blant annet livet mellom bygningene.

Til å presentere en av de mange paneldebattene deltar David Vernon Brasfield, nestleder i Norsk forening for Grønne Tak. Han ser frem til den gjensidige inspirasjonen Building Green tilbyr:

– En konferanse som dette er et sted hvor nettverksbygging og inspirasjon skjer. Jeg har personlig sett store ting skje fra slike anledninger. Jeg håper folk vil ta hjem nye ideer, og gjøre dem om til fremadrettet handling med bærekraftig bygginger, sier David Brasfield.

 

Byer skal være levende og levelige

– Det er et utrolig potensial for bruk av «greening» i byer. Ett problem er klimautfordringen vi står overfor, og det er en viktig en. Men det som virkelig irriterer meg som arkitekt er dette: Med det nåværende bygningsparadigmet skaper vi døde områder, som kunne være levende. Vi lider av en alvorlig frakoblethet med naturen. Vi må forlate byen for å få vår dose av natur og sunn fornuft. Vi bør gjøre byer levelig, ved å gjøre dem levende, sier David Vernon Brasfield.

 

Flere funksjoner i det offentlige rom

Byenes uteområder kan som multifunksjonelle kvadratmeter være vår felles stue, treningssenter, sansehage og regnvannstønne. Som utendørs stue kan det bidra til å delvis løfte livskvalitet, delvis løse oppgaver relatert til klimaløsninger.

Arne Myklestad, partner i Dark Arkitekter, deltar i Building Green med et foredrag om livet mellom bygningene. Han ser frem til å høre andre snakke om hvordan de ser på fremtiden for bærekraftig utvikling i det urbane landskap.

Selv ser han verdien i et urbant landskapsprosjekt når det er en klar idé rundt det, som ikke bare handler om kommersielle tilbud som for eksempel kafeer eller butikker.

– Det er jo generelt viktig at det er noen gode dimensjoner i henhold til de mennesker som skal bruke det. Og det er viktig at det er et tydelig program, en tydelig idé om plassens funksjon. Et eksempel på et sånt uterom er Agropolis, som handler om å dyrke grønnsaker i byen. Her ønsker vi å bringe noe av matproduksjonen inn i byen, så den kommer tettere på forbrukerne, som selv kan være med i prosessen, forteller Arne Myklestad.

 

Kombinerer livskvalitet og klimatiltak

Arne Myklestad understreker at et prosjekt med produksjon av frukt og grønnsaker i byen ikke bare kommer innbyggerne til gode i form av aktiviteter og mulighet til å høste mat.

– Det spiller også sammen med å tilpasse byene til et annet klima, så istedet for å tenke på økende vannmengder som et synlig element i landskapet, kan det istedet brukes til vanning av avlinger, sier Arne Myklestad. Han snakker om akkurat Agropolis i sitt foredrag på Building Green den 17. og 18. oktober.

 

Illustrasjon: Dark arkitekter og Vestaksen Eiendom