9.15
Åbningstale ved Steen Hildebrandt: Bæredygtighed gennem lederskab

Bæredygtighed er den nye hoveddagsorden. Bæredygtighed kræver modent lederskab og nye indsigter. Steen Hildebrandt har gennem en årrække beskæftiget sig med bæredygtig ledelse, og har i de senere år engageret sig stærkt i udbredelsen af kendskabet til FN’s 17 bæredygtighedsmål. I foredraget vil han tale om disse emner.

Steen Hildebrandt, Ph.D., Professor, Aarhus Universitet & Adjungeret professor, CBS, Handelshøjskolen i København og Aalborg Universitet

Over the past 15 years we have grown to understand that by using timber we not only mitigate the environmental impact of construction but we are also able to build better, healthier buildings faster. We believe that timber buildings are not so much an option in construction... they are the future of construction.

Andrew Waugh, Partner & Founder, Waugh Thistleton Architects

FNs 17 verdensmål skal frem mod 2030 sætte kurs med en bæredygtig udvikling. I 2023 er København vært for arkitekternes verdenskongres - UIA 2023 - som også har de 17 verdensmål som omdrejningspunkt. Men hvordan kan byggesektoren tage verdensmålene til sig og bruge dem aktivt i alle led i værdikæden og gennem hele byggeprocessen. Dette vil Arkitektforeningen sætte fokus på ved debatten om verdensmålene.

Paneldeltagere:
Jakob Brandtberg Knudsen, Fagleder, Arkitektskolen København, KADK
Thomas Damkjær Petersen, Formand IDA
Natalie Mossin, Institutleder, Arkitektskolen København, KADK og Co-Chair ved den internationale arkitektorganisation UIAs SDG Commission
Signe Kongebro, Arkitekt maa, partner og Head of Sustainability Henning Larsen Architects

Mette Skjold er partner og administrerende direktør i SLA og en af Danmarks mest toneangivende arkitekter indenfor byrum og landskab. Med mere end 15 års erfaring fra store danske og internationale landskabs- og byrumsprojekter leder Mette SLA’s arbejde indenfor strategisk byudvikling og arbejder med visioner og koncepter i komplekse processer. Mette er optaget af, hvordan en naturbaseret tilgang til byudvikling kan afhjælpe nogle af tidens helt store urbane udfordringer, både miljø- og klimamæssigt, socialt og økonomisk. Hun er således kvinden bag nogle af tidens mest visionære byrumsprojekter, hvor kobler klimatilpasning, bæredygtighed og socialt engagement går hånd i hånd. Mette er uddannet arkitekt og har desuden en Master i Leadership & Innovation fra Copenhagen Business School, hvor hun specialiserede sig i at styre og lede kreative processer og tværfaglige samarbejder. Mette har gennem flere år været tilknyttet Arkitektskolen i København som ekstern lektor og underviser, ligesom hun er en flittig og meget efterspurgt taler ved universiteter verden over.

Mette Skjold, Partner & adm. direktør, SLA

A movement is on the rise in Europe. There is a significant evolution in the societal expectations corporate organizations meet, when they evaluate and document the impact of their CSR initiatives. This trend has generated an increased number of international enterprises recognizing the responsibility of their building portfolios in the sustainable transition.
Therefore, a high number of associations are developing operational programs, that document the reduction of energy and resource consumption of their real estate. Because it makes sense to take the built environment into account as it represents 40 % of Europe’s building material utilization and energy consumption. Furthermore, buildings are responsible for 20-35 % of the most critical environmental damages. But what is the state of this development in Denmark?
And what barriers must be broken down to upscale the sustainable transition to enhance large corporations to speak the same language regarding sustainability in real estate - and to form a common front to pursuit the realization of the UN SDG’s goals by 2030 and hence create a more sustainable future?

Paneldeltagere:
Christine Lemaitre, CEO, DGNB
Anne Skovbro CEO, By & Havn
Jakob Zeuthen , Environmental Policy Director /The Danish Chamber of Commerce.

Moderator: Mette Qvist, CEO, Green Building Council Denmark

Building Green og InnoBYG indtager scenen og uddeler årets to priser.
Det Bæredygtige Element – Personprisen og Det Bæredygtige Element – Produktprisen.


Juryen består af:
Tina Saaby Madsen, Stadsarkitekt, Københavns Kommune.
Lasse Lind, Head of Consultancy, GXN.
Niels Bjørn, Urbanist, Ph.D., URBAN.
Harpa Birgisdottir, Seniorforsker, ph.d., SBi.
Lone Feifer, Strategisk Projektchef, Velux Group.
Kasper Lynge Jensen, Udviklingschef Bygning og Bygningsdesign, Aarhus School of Engineering.


Indstil her. Indstillingsfrist 5. oktober 12.00!

Vertical forests make trees leave the ground. The well-known Italian architect Stefano Boeri is rethinking urban greenery by moving forests inside cities and in his view, biodiversity and urban forestation are direct solutions to the climate change crisis. Hear about the residential tower ‘Bosco Verticale’ in Milan covered in greenery and various other projects around the world where trees grow on buildings.

Stefano Boeri, Founder, Stefano Boeri Architetti

De 6 mest innovative ideer og løsninger i the Circular Construction Challenge er fundet og annonceres på Building Green. Konkurrencen og muligheder for at deltage gennemgås og de seks finalister pitcher deres idé. Efterfølgende vil det være muligt at møde innovatørerne bag og indgå i en indledende dialog om at blive aktiv medspiller i et innovationsteam, der skal understøtte ideen, drive videreudvikling og co-creation af ideen og den fysiske prototype i foråret 2019. Læs mere om initiativet og følg med på hjemmesiden her

Læs mere på www.circularconstructionchallenge.org

09.30
InnoBYG: Cirkulær omstilling som god forretning!

Alt for meget byggeaffald bliver ikke genanvendt eller genbrugt. Og bedre genanvendelse er en nødvendighed i byggebranchen, som tegner sig for 40 % af samfundets ressourceforbrug, hvis vi skal lykkes med den cirkulære omstilling. Essentielt og afgørende for at mindske forbruget af jomfruelige materialer er, at også branchens SMV'er bliver bedre til at tænke cirkulært. Men er der god forretning i at tænke i cirkulær økonomi? Bør de offentlige bygherrer tage mere ansvar? Og hvad med dem, der sidder på pengene? Hvem har ansvaret for den cirkulære omstilling? Og hvordan kommer vi fra snak til konkret handling? Vi trækker de gode cases frem i lyset og stiller ovenstående spørgsmål til dem, der har svarene!

Paneldeltagere:
Jens Breinholdt, Projektdirektør, Pension Danmark
Mads Røge, CSR & Miljø chef, Komproment
Anna-Mette Monelly, Bæredygtighedschef NCC
Anders Sørensen, forretningsudvikler, Enemærke & Petersen
Anke Oberender, Centerleder, VHGB
Katrine Hauge, Seniorkonsulent, Bygninger og Miljø, Teknologisk Institut

Bygningsrenovering er traditionelt lavteknologisk og håndværkspræget, men byggeriets aktører og leverandører ser i stigende grad digitale og teknologiske værktøjer som muligheder, der kan fremme effektiviteten i processerne, højne kvaliteten i det udførte arbejde og reducere ressourcespildet. Det er omdrejningspunktet for en spændende debat, der både ser på tendenser og konkrete teknologier, men også stiller spørgsmålet, om de nye muligheder fører til mere bæredygtighed i renoveringerne og driften?

Paneldeltagere:
Morten Alsdorf, Head of VDC, NCC Building
Jacob Drachmann, BIM Specialist, cn3
Iver Gaarsted, Videncenterchef, Learnmark Horsens
Henrik Mielke, Adm. Direktør, Enemærke & Petersen A/S
Michael Ørsted, Afdelingsleder i Teknisk Videnscenter, Københavns Lufthavne

Moderator: Michael H. Nielsen, Direktør, Dansk Byggeri

I de senere år har der været stor fokus på bæredygtighed både nationalt og internationalt. Byggeri er en vigtig ramme om menneskers aktiviteter, står for en stor del af ressourceforbruget og har en anseelig økonomisk værdi. En kommende frivillig bæredygtighedsklasse bør således dække flere områder. Men manglen på fælles begreber og mål hæmmer udviklingen af bæredygtighed inden for byggeriet. En frivillig bæredygtighedsklasse i Bygningsreglementet bør blive et pejlemærke for at udvikle sundt byggeri, fremme byggebranchens muligheder for at levere bæredygtige produkter og løsninger til byggeriet og øge eksporten af danske løsninger. Efter en kort præsentation af Trafik Bygge og Boligstyrelsens ambitioner på området drøfter panelet hvad en frivillig bæredygtighedsklasse bør indeholde for at skabe værdi i byggeriet.

Paneldeltagere:
Christian Vesterager, Kontorchef, Transport Bygge og Boligstyrelsen
Lene Espersen, Direktør, Danske Arkitektvirksomheder
Michael Nielsen, Direktør, Dansk Byggeri
Henrik Bang, Direktør, Bygherrerforeningen

Moderator: Kurt Emil Eriksen, IDA-BYG og VELUX A/S

Der er ingen tvivl om, at de globale klimaudfordringer i høj grad kan løses af byggeindustrien – men der er også en tilsvarende diskussion om, hvordan arkitekter og andre kan håndterer udfordringerne mest effektivt. Skal vi bo tæt og højt? Eller grønt og fleksibelt? Skal vi satse på kollektiv transport eller en infrastruktur der tilgodeser el-biler, dronetaxier og super-loops? Der er brug for handling – nu - men hvor skal vi lægge indsatsen? Vi har inviteret arkitekterne og Concito – Danmarks Grønne Tænketank til at præsentere deres erfaringer og diskutere, hvor de mener potentialerne skal findes.

Paneldeltagere:
Tina Saaby, Stadsarkitekt, Københavns Kommune
Flemming Rafn Thomsen, Partner, Tredje Natur
Anna Esbjørn, Programleder, Concito – Danmarks Grønne Tænketank
Lone Wiggers, Partner, C.F. Møller

Moderator: Peter Andreas Sattrup, Bæredygtighedskonsulent, Danske Arkitektvirksomheder

Hvordan får vi ændret incitamentsstrukturen i byggeriets værdikæde, så det ikke mere er opportunt at tænke kortsigtet i drift- og vedligeholdelse af vores bygningsmasse?
I dag står bygherren isoleret som den eneste stakeholder med et åbenlyst incitament til at varetage driften. Men bygningsejeren har ingen mulighed for at dele de nødvendige udgifter med dem, som reelt nyder gavn af forbedringerne - lejerne? Samtidig ved vi, at de selvsamme brugere også har interesse i en helhedsorienteret optimeret drift. Debatten søger at finde svar på følgende spørgsmål:

• Kan det være rigtigt, at en forældet incitamentsstruktur er årsag til, at vi ikke gør det mest bæredygtige i vores samfund – at optimere den eksisterende bygningsmasse?
• Hvordan kan vi i højere grad sætte fokus på driftsforhold i forbindelse med renovering og nybyggeri?
• Hvor mange gange skal aben flyttes rundt før parterne søger konsensus om en stærk drift til gavn for brugere og samfundet?
• Er OPP modellen blot nødtvungen finansiering eller kan vi videreføre tilgangen til eksisterende bygninger?

Panel:
Thomas Wenzell Olesen, Direktør, Lintrup og Norgart
Morten Marott Larsen, Underdirektør, Ejendomsforeningen Danmark
Knud Sørensen, Fælledchef, Skanderborg Kommune
Mikael Arne Fogemann, Chief Portofolio Manager, PFA Ejendomme

Moderator: Mette Qvist, Direktør, Green Building Council Denmark

9.20
Dansk Byggeri: Brug beton mere bæredygtigt

Bæredygtighed handler langt fra ikke blot om valg af materialer, men i høj grad også om, hvordan vi bruger materialer bedst muligt og mest bæredygtigt. Der er en lang række oversete bæredygtige fordele ved beton, men samtidig også uudnyttet potentiale til at optimere brugen af beton i en bæredygtig retning. Det kan både handle om design, beregninger, produktion og udførsel på byggepladsen. Vi tager en debat om mulighederne og udfordringer med at gøre betonen et mere bæredygtigt valg med deltagelse fra NCC, Teknologisk Institut, Henning Larsen Architects, DTU og Dansk Beton.

Hvordan kan et miljømærke som Cradle to Cradle Certified™ styrke din markedsposition? Det vil to virksomheder, eksperten og assessoren forklare på denne session. Det handler bl.a. om, at uvildige, tredjepartsverificerede miljømærker i stigende grad bliver brugt til at dokumentere, at man differentierer sig fra uambitiøs lovgivning.
Vi kommer også ind på, hvordan relevante mærker inden for byggeri spiller sammen om at styrke dit brand.

Annette Hastrup, CEO, Vugge til Vugge ApS.
Jakob Zeuthen, Miljøekspert og medforfatter til bogen ’Mærk din forretning’.
Lone Ditmer, Marketing Manager, Dansk Wilton A/S.
Mads Røge, CSR- og miljøchef, Komproment ApS.

4 studerende præsenterer deres projekter til udstillingen Materialet som Agent. 4 materialeeksperter responderer.

Troldtekt ventilation giver frisk luft uden træk, støj og synlige installationer. Samtidig kan løsningen reducere energiforbruget med over 70 procent i forhold til traditionel ventilation. Lær mere om løsningen, der var med til at vinde ELFORSK Prisen 2017 og som kan forbedre indeklimaet så markant, at det svarer til et ekstra skoleår. Mød også civilingeniør i indeklima og energi Alice Andersen fra COWI, som deler sine erfaringer med energirenovering og forbedring af indeklimaet.

Niels Kappel, teknisk rådgiver, Troldtekt A/S
Alice Andersen, civilingeniør i indeklima og energi, COWI

På denne learning session, stiller Teknologisk Instituts materialespecialister skarpt på genanvendelse i praksis. Dyk med ned i en praksisnær og faglig verden, når vi bl.a. ser nærmere på indbygning af sporbarhed i beton, minimering af affald fra byggepladser og design af murværk til adskillelse. Vi tager udgangspunkt i konkrete cases.

Katrine Hauge Smith, Seniorkonsulent, Teknologisk Institut.
Katja Udbye Christensen, Faglig leder, Teknologisk Institut.
Thea Bech-Petersen, Restaureringsarkitekt, Teknologisk Institut.

9.45
Sunde cirkulære bygningsprodukter 2.0

Vores specialister vil med hver deres udgangspunkt som leverandør afdække hele værdikæden under dette programpunkt. Ved at synliggøre cirkulære løsninger som forretningsmodel og vise dets trefoldige værd skal deltagerne aktiveres og inspireres til at deltage i implementeringen i dagens byggeri. De cirkulære materialer, produkter samt tjenester er typisk certificerede eller opfylder egne strenge mål. Det hele vil blive perspektiveret i forhold til FN’s bæredygtighedsmål (SDG’erne).

Poul Møller, senior konsulent Affald & Genbrug, Fredericia Kommune
Ingo Walterscheid, C2C værdikonsulent, Armstrong Ceiling Solutions
Lars Thomas Kristensen, direktør, Thortrans Randers A/S

Indflydelse af byggeprodukter på indendørs luftkvalitet er kommet i fokus af både producenter, forbruger og myndigheder. Afgasningsmålinger af flygtige organiske forbindelser (VOC) er beskrevet i internationale standarder, men grænseværdierne kan variere meget. Der findes lovpligtige krav til VOC afgasning i flere lande i Europa og snart også til CE-mærkning til byggeprodukter. Ud over det findes der mange forskellige frivillige miljømærker og systemer til certificering af bæredygtige bygninger som definerer krav til VOC afgasning.
Denne præsentation forklarer de forskellige krav og certificeringsordninger til byggeprodukter med hensyn til VOC afgasning og viser Eurofins’ fremgang at kombinere alle krav i en Indoor Air Comfort Gold certificering.

Thomas Neuhaus, Eurofins Product Testing A/S, Denmark

Hvordan gør vi renovering til en bedre oplevelse for såvel beboere som bygherre? Kan værdisætning af indeklima blive en driver for den helhedsorienterede renovering? Kan man få mere for pengene ved at indgå længerevarende partnerskaber? Renovering er en svær disciplin, men ved at anskue processen og samspillet mellem interessenter på en ny måde, samt tænke i langtidsholdbare løsninger, kan vi sammen gøre renovering til god forretning for alle parter.

REBUS er et samfundspartnerskab, der samler alle led fra byggeriets værdikæde for at forbedre og nytænke renovering. Læs mere på rebus.nu

Hans Blinkilde, sektionsdirektør i NCC, formand for REBUS
Martha Katrine Sørensen, seniorkonsulent hos Teknologisk Institut, projektleder for REBUS
Tine Steen Larsen, lektor på Aalborg Universitet
Martin Vraa Nielsen, lead sustainability engineer hos Henning Larsen
Christian Thuesen, lektor på DTU

På HOFORs tekniske akademi med fokus på vand kan du blive klogere på:
• Vandinstallationer
• Vandforbrugende komponenter
• Normtal for vandarmaturer samt Dråbeordningen
• Vandbesparelser – hvordan
• Lovgivningen, BR15
• Måling af koldt- og varmtvandsforbrug
• Legionella

På HOFORs tekniske akademi med fokus på varme kan du lære mere om:
• Energistyring og nøgletal
• Afkøling, hvorfor er det så vigtigt
• Fjernvarmeanlæg og komponenter
• Hvordan styres en varmecentral optimalt
• Varmt brugsvand, en skjult energifråser
• ForsynOmeter, det skaber gode resultater at kende sit forbrug

9.15
Debat faciliteret af Danske Arkitektvirksomheder: Fra filantropi til forretning

Debat om forretningspotentialer i FN’s Verdensmål. Flere og flere virksomheder får øjnene op for potentialet i at bruge FN’s 17 Verdensmål til at skabe ny forretning og arbejdspladser. Det gælder også i byggebranchen, hvor det særligt er potentialerne i at finde løsninger på ressource- og energiforbruget i byggeriet, der har arkitekter, ingeniører, bygherrene og entreprenørernes opmærksomhed. Men hvordan griber man det an – strategisk og praktisk? Og er det overhovedet nok? Mød virksomhederne - branchens spydspidser og få Andreas Rasche - Professor of Business in Society – ved CBS’ bud på, hvor og hvordan man som virksomhed kan gøre en forskel – en forskel vel at mærke med forretningsmæssigt potentiale.

Paneldeltagere:
Katja Viltoft, Kreativ direktør, JJW Arkitekter & formand for Danske Arkitektvirksomheder
Martin Manthorpe, Direktør for strategi, Forretningsudvikling og public affairs, NCC
Tomas Snog, Kreativ direktør, AI Arkitekter og Ingeniører
Vibeke Lindblad, CEO, Christensen & Co
Andreas Rascher, Professor of Business in Society, CBS

Moderator: Peter Andreas Sattrup, Bæredygtighedskonsulent, Danske Arkitektvirksomheder

Architecture plays a vital role in shaping socially and environmentally sustainable cities. Presenting some of their current projects and research endeavours, including the Open Source Wood initiative on modular wood construction in collaboration with Metsa Wood, one of the world`s leading practices – Zaha Hadid Architects – shares their experiences on how they combine context, design, sustainable materials and advanced technologies to deliver innovative architectural and urban projects.

Gianluca Racana, Director, Zaha Hadid

Hvor langt er vi kommet med omstillingen til cirkulær økonomi i 2025, og hvad har været de vigtigste begivenheder for at nå dertil? Få et bud på, hvordan fremtidens byggeri ser ud i Danmark, når Ditte Lysgaard Vind taler cirkulær økonomi, design og arkitektur med tre ledende pionerer på området; Flemming Besenbacher, Kasper Guldager Jensen og Anders Lendager.

Flemming Besenbacher, Professor & Chairman of Carlsberg Group, Carlsberg Foundation.
Kasper Guldager Jensen, Senior Partner & Director 3XN, GXN.
Anders Lendager, CEO, Lendager Group.

Moderator: Ditte lysgaard Vind, Managing Partner, Lendager TCW.

How can our Nordic neighbors inspire us, when it comes to tall wood buildings? What can we learn from their strong culture and way of building? How can we jumpstart the transition of the Danish Construction Industry from being a "concrete-culture" to adapting wood as an equal material. And how can working closely with knowledge institutions in the transition help “ease the pain"? Join the discussion when InnoBYG and Nordic Network for Tall Wood Buildings invites an interesting panel to debate this topic on Main Stage. As an audience you will be invited to participate directly in the debate.

Panel:
Audun Blegen, Strategidirektør i Veidekke Eiendom / Hoffmann
Sandra Frank, Markedschef, Folkhem Produktion AB
Per Bro, Byggechef, Boligselskabet Sjælland
Martin Tholstrup, Administrerende direktør, Taasinge Elementer / RVT AS
Jörgen Hermansson, President, Södra Building Systems

Moderator: Niels Morsing, Centerchef, Teknologisk Institut

There's a new emerging architecture lurking in the near future. This new architecture requires us to look inwards before we design outwards. As well as focusing on form and materials, wouldn’t it be good if architects and designers also focused on understanding the art and science of wellbeing and the future needs of humanity in a fast-evolving world? What if we invested more time to explore the architecture of community, organisations, and human relationships? What if we regularly immersed ourselves in nature as a source of inspiration for our work? Laura will in her talk address the new emerging regenerative architecture and how the creation of the spaces we live is the starting point for a new thriving paradigm. 

Laura Storm, Founder, Regenerators

The Paris Agreement has profound implications for the design, construction and occupancy of buildings and cities. Chris will explain Foster+Partners recent journey in understanding the Agreement, and their search for practical means of designing for it. This will be illustrated with examples of projects at building and master plan scale.

Chris Trott, Partner & Head of Sustainability, Foster+Partners

Hør om livet mellem bygninger og hvordan vi kan skabe byer, hvor det er nemt at gøre noget godt. Mange mennesker vælger deres livsstil baseret på, hvad der er mest oplagt, nemt og tilgængeligt for deres hverdag. Vi er nødt til at udvikle byerne, så det oplagte, nemme og tilgængelige i hverdagen også er det sundeste og mest bæredygtige valg – så simpelt er det.

Kristian Skovbakke Villadsen, Partner and Director, Gehl Architects

9.30
DAKOFA: Luk hullet i den cirkulære økonomi

Cirkulær økonomi handler om at lukke materialekredsløbene - også i byggesektoren. Først når bygherre eller byggevareproducenter ser værdien i at aftage genanvendte eller genbrugsbyggematerialer til brug i nye bygninger eller byggevarer kan kredsløbet lukkes, og først da vil byggeaffaldet udgøre en egentlig ressource. Der er vi ikke nået til endnu. DAKOFA og Byggesocietetets bæredygtighedsudvalg vil derfor på denne workshop samle byggesektoren og affaldssektoren til en dialog om, hvornår bygherren og byggevareproducenter vil være parate til at anvende genanvendte materialer frem for nye ressourcer – hvilke risici ser bygherren, og hvad skal affaldssektoren gøre for at bygherren i fremtiden vælger genanvendte materialer?

Velkomst: Ole Morten Petersen, Direktør i DAKOFA.
Debatoplæg: Erik Lauritzen, Direktør i Lauritzen Advising.
Paneldeltagere:
Jens Breinholt, Projektdirektør i Pension Danmark
Anna-Mette Monelly, Bæredygtighedschef, NCC
Carsten Plambech Pedersen, Projektudviklingschef i NPV
Claus Nielsen, Direktør i Gamle mursten
Ebbe Naamansen, Head of Group Sustainablity i RGS Nordic

Facilitatorer: Jette Bjerre, seniorkonsulent, DAKOFA & Niels Trap, civil ingeniør, Golder Associates

I denne debat skal vi diskutere, hvad der er de vigtigste indeklimaspørgsmål lige nu. Er det skimmelsvampe? Luftkvalitet? Dagslys? Eller noget helt fjerde? Eller går skillelinjerne et helt andet sted, fx ved om det er os selv, byggeteknikken eller den intelligente styring, der skal sørge for det gode indeklima? Vi har inviteret en håndfuld af landets stærkeste indeklimaeksperter til at komme og give deres bud på, hvad der rører sig på indeklimafronten, hvor vi mangler viden, og hvad vi bør fokusere på i de kommende år.

Paneldeltagere:
Ellen Kathrine Hansen, Leder af master uddannelsen i Lighting Design, Institut for Arkitektur og Medieteknologi, Aalborg Universitet København
Geo Clausen, Professor ved Institut for Byggeri og Anlæg, DTU BYG
Steffen Petersen, Lektor ved Institut for Ingeniørvidenskab - Indoor Climate and Energy, Aarhus Universitet
Tine Steen Larsen, Lektor ved Institut for Byggeri og Anlæg, Aalborg Universitet
Torben Sigsgaard, Professor ved Institut for Folkesundhed - Miljø, Arbejde og Sundhed, Aarhus Universitet

Moderator: Rasmus Rune Nielsen, Strategisk rådgiver & kreativ udvikler, Andel

Ledende specialister og branchefolk diskuterer fremtiden redskaber i mødet mellem arkitektur og ny teknologi.

High-tech møder genbrug i bæredygtig bolig med solcelletag. DTU tilbyder universitetsuddannelse indenfor solenergi, og Teknologisk Institut åbner demo-site med bygningsintegrerede solceller. Nye solcellepaneler har farver og struktur.

Introduktion
Karin Kappel, arkitekt maa, sekretariatsleder Solar City Denmark

Bæredygtig bolig i træ og genbrugsmursten har glastag med solceller
Prisen på solcelletaget betyder, at solcellerne kan betale hele tagets etablering af på 16-21 år.
Arkitektfirmaet ENN TIL ENN og Thomas Pedersen, Solartag

Ny studielinie om solenergi på dtu´s masterprogram bæredygtig energi
En række kurser bliver også tilgængelige for industrifolk
Sune Thorsteinsson, Senior Scientific Advisor, DTU Fotonik

Produktudstilling: bygningsintegrerede solceller i tag og facade
Ny demosite kan besøges på Teknologisk Institut
Ivan Katic, Seniorspecialist, Teknologisk Institut

Nye farvede solcellepaneler kan integreres med andre facadematerialer
Fleksible moduler giver designmuligheder: farve, format og overfladeudtryk
Ken Hem-Jensen, direktør, Dansk Solenergi

Mange byer i Danmark er udfordret af butiksdød og bymidter som langsomt dør ud. Hvordan kan vi med planlægning og arkitektoniske greb skabe bymidter, detailhandel og i sidste ende byer som er bæredygtige? Hvilke redskaber har vi, og hvordan kan vi tænke i anderledes løsninger?

Paneldeltagere:
Björn Emil Härtel Jensen, Projektchef, Realdania.
Erhard Nielsen, Senior Analysekonsulent, Dagrofa.
Marco Berenthz, Founding partner, Architect MAA NORRØN
Laila Kildesgaard, Direktør KL og medlem af udvalget for levedygtige landsbyer

9.20
Realdania: Sunde Boliger – indeklima i de tomme boliger

Realdanias eksperimentbyggeri Sunde Boliger i Holstebro stod færdig i sommeren 2017 og det seneste år er der gennemført omfattende målinger og dokumentation af indeklimaet i de tomme boliger, før beboerne flytter ind. Kom og hør Jørgen Søndermark, projektleder i Realdania By og Byg, fortælle om resultaterne af indeklimamålingerne og hvad de giver anledning til af overvejelser om, hvordan vi bygger boliger med et godt indeklima.

Jørgen Søndermark, Projektleder, Realdania By og Byg

Kan mere fokus på arkitektoniske kvaliteter fremme bæredygtighed, der gør bygninger mere levedygtige og bevaringsværdige? Og kan vi vise, at arkitekturen ikke er meromkostning, men en investering i livskvalitet?

Dorte Sibast, Udviklingschef, Arkitektforeningen
Thomas Fænø Mondrup, Teknisk konsulent, Green Building Council Denmark

I takt med at bygningsdrift bliver en mere central del af bæredygtighedsdagsordenen, stiger behovet for brugbare data. Alle bygninger genererer større eller mindre mængder af data om brug og forbrug, men ikke alle data skaber eller har værdi, hvis ikke de kan omsættes til nøgletal og anvendes i benchmarking – internt i driften eller eksternt i markedet. På denne learning session sætter Bygherreforeningen og Green Building Council Denmark i samarbejde med DFM-netværket fokus på værdiskabelsen i bygningsdriften i forhold til nøgletalshåndtering, ressourceoptimering og certificering. Ny hvidbog om bygningsdrift udleveres i forbindelse med sessionen.

Undervisere: Graves Simonsen, Projektchef, Bygherreforeningen
Thomas Fænø Mondrup, Teknisk konsulent, Green Building Council Denmark
Svend Bie, Direktør, DFM-netværket

EPD, DGNB, Svanemærket, Der Blaue Engel m.fl. Der eksisterer en mangfoldighed af mærker på byggematerialer, men hvorfor er det nødvendigt med dokumentation? Velkommen til en tur rundt i Europa, som vil give indblik i, hvordan fremtidens markedsplads forventes at se ud med dokumenteret bæredygtighed som differentieringsparameter for byggematerialer.

Lau Raffnsøe, Green Building Council

Energispring er et eksklusivt partnerskab på tværs af ejendomsbranchen, som samarbejder for at reducere energiforbrug i bygninger. Fokus er at skabe en energivenlig forretning ved at optimere drift og energiomkostninger bl.a. ved at dele data om ejendommes performance med hinanden. Energispring bidrager til at gøre København til verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025. Mød nogle af partnerne og hør om deres konkrete erfaringer.

Morten Andersen, partner, Arup & Hvidt.
Anders Lyngtorp, sektionschef, Københavns Ejendomme og Indkøb

9.45
SIGA: Hygrobid technology and usage of variable vapor control layers in different constructions

Janis Vanags, Head of Application Engineering, North Europe, SIGA Cover AG

Data er det nye guld og bruger du dine bygningsdata og dine nøgletal rigtigt, kan de blive guld værd for dine strategiske beslutninger i bygningsdriften og som del af den løbende energioptimering. Men hvad skal der måles, hvilke målinger giver værdi og hvilke nøgletal er de rigtige? Vær med når Energiforum Danmark gennem cases og eksempler diskuterer energimålinger, energinøgletal, strategi og energioptimering.

Bjarne Dalgaard, Teknisk konsulent, Bygningsstyrelsen
Rasmus Pedersen, Direktør, Vitani Energy Systems
Morten Skov, Chefingeniør, HOFOR

Sustainable Build’s Innovation Challenge sætter i år fokus på Det Gode Indeliv. Mere specifikt på hvordan vi skaber rammerne i det byggede miljø, for at leve mere bæredygtigt og trives bedre inde i bygningerne. Det er blevet tydeligt, efter år med stor indsats for at øge bæredygtigheden i byggeriet, at der er behov for at fokusere på det bæredygtige indeliv og dets samspil med byggeriet. Panelet vil uddybe de to innovationsspor der er defineret, de belyser henholdsvis Lys, Lyd & Luft, og Design & Drift, og vil omhandle spørgsmål så som, hvad er barriererne for det bæredygtige indeliv? Hvilke konsekvenser har de? Hvordan kan vi tænke det gode inde liv og den bæredygtig drift ind allerede i design fasen? Hvorfor er vi ikke længere med denne udvikling? Sustainable Build er et partnerskab mellem ledende aktører på tværs af den Danske Byggebranche: Pension Danmark, Region Midtjylland, Henning Larsen, NCC og Tarkett. Initiativet er muliggjort via støtte fra Industriens Fond (IF) og Grundejernes Investeringsfond (GI). Initiativet involverer udover de nævnte partnere en række kommuner, aktører fra hele byggebranchen samt en række relaterede industrivirksomheder.

Signe Kongebro, Partner, Henning Larsen Architects
Marlene Haugaard, Direktør for Engineering NCC
Phie Ambo, Dokumentarist & medstifter af Den Grønne Friskole

På HOFORs tekniske akademi med fokus på varme kan du lære mere om:
• Energistyring og nøgletal
• Afkøling, hvorfor er det så vigtigt
• Fjernvarmeanlæg og komponenter
• Hvordan styres en varmecentral optimalt
• Varmt brugsvand, en skjult energifråser
• ForsynOmeter, det skaber gode resultater at kende sit forbrug

På HOFORs tekniske akademi med fokus på vand kan du blive klogere på:
• Vandinstallationer
• Vandforbrugende komponenter
• Normtal for vandarmaturer samt Dråbeordningen
• Vandbesparelser – hvordan
• Lovgivningen, BR15
• Måling af koldt- og varmtvandsforbrug
• Legionella