9.20
Åbning af Building Green: Aarhus – en grøn by i vækst

Rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune Bünyamin Simsek byder velkommen til Aarhus – en grøn by i vækst. Antallet af indbyggere og arbejdspladser i Aarhus overstiger for tiden prognoserne og den positive udvikling medfører både fantastiske muligheder, men også spændende udfordringer for byens fremtid.

Bünyamin Simsek, Rådmand for Teknik og Miljø, Aarhus Kommune.

Mere information følger.

Med afsæt i C.F. Møllers bæredygtige arkitektur, en række case studies herunder et kig på potentialerne i træbyggeri.

Klaus Toustrup, CEO, Partner, Architect maa, AAdipl., C. F. Møller

Der kommer et kæmpe tryk på vores ressourcer i fremtiden og der er en lovudvikling i Europa, i alle søjler indenfor forskellige lovgivninger, der handler om sporbarhed. Alt skal handle om, at vi skal kunne genanvende i fremtiden, og der er bygninger afgørende vigtige, da de repræsenterer det helt store ressource træk. Kan certificering være nøglen til, at byggesektoren kan begynde at tænke i genanvendelse, og kan denne accelereres af efterspørgslen fra markedet. Det skal vi blive klogere på i vores paneldebat.

Paneldeltagere:
Thomas Wenzell Olesen, Direktør Lintrup & Norgart
Morten Homann, CEO, Boligkontoret Århus
Bente Damsgaard Sejersen, Projektleder, Administration og Ejendomme, Aarhus Kommune
Palle Jørgensen, Direktør, Boligforening Ringgaarden
Rikke Bjerre Gaard Orry, Head of Sustainability, Arkitema Architects

Moderator: Mette Qvist, Direktør, Green Building Council Denmark

Den sociale dimension af bæredygtighed er de seneste år vokset til en bred diskussion indenfor byggeriet og byudviklingen. Spørgsmålet er: Hvordan bygger, renoverer og byudvikler vi på måder, der gør mennesker godt? Og hvad vil det egentlig sige, at det byggede miljø skal gøre mennesker godt?
Der er ikke enighed i faget om de spørgsmål. Men i sit oplæg vil Niels Bjørn prøve at skære ind til kernen i spørgsmålet og samtidig give sit bud på, hvordan vi bedst arbejder med socialt bæredygtighed.
Niels Bjørn er urbanist og ph.d. og arbejder i dag med social bæredygtighed og strategisk byudvikling i både egen virksomhed og som formand for Tænketanken Urban.

Niels Bjørn, Urbanist, PH.D & formand, Tænketanken Urban

Hvordan sikrer man en sammenhæng mellem de gode visioner for fremtidens by, som er socialt, økonomisk og miljømæssigt bæredygtig -  fra den indledende idé til det realiserede projekt? Arkitektforeningen sætter relevante fagligheder i stævne for at debattere planlægningsstrategier og ønske om at opnå helhedsorienterede kvaliteter. Med udgangspunkt i en række konkrete og aktuelle projekter bl.a. NYE, Godsbaneområdet, Lisbjerg og Sydhavnen vil Arkitektforeningen sætte bæredygtighed til debat.

Paneldeltagere:
Søren Nielsen, Arkitekt MAA og partner i Vandkunsten
Mads Peter Laursen, Institut for X & Bydelskontoret
Michael Tolstrup, bolig og projektudvikling, Aarhus kommune
Flere paneldeltagere følger.

Moderator: Natalie Mossin, Arkitekt MAA, formand Akademisk Arkitektforening og Institutleder, Institut Bygningskunst og Teknologi KADK.

Today, building materials end up as waste when no longer needed, with effects like destroying ecosystems, increasing environmental costs, and creating risks of resource scarcity. To create a future for 10 billion people the building sector needs to move towards a cradle to cradle economy with buildings as material banks.

Prof. Dr. Michael Braungart, Leuphana University Lüneburg, EPEA Institute - The Cradle of Cradle to Cradle

9.35
Debat faciliteret af Danske Arkitektvirksomheder: Arkitektur og bæredygtig byudvikling – Hvad skaber værdi og hvordan måler vi succes?

Danske Arkitektvirksomheder inviterer til debat mellem bygherrer, politikere og arkitekter.
Der er gang i byudviklingen i Danmarks store byer. Forladte industriarealer udvikles og slidte boligområder bliver forvandlet fra utrygge til attraktive bykvarterer. Men hvad er det i arkitekturen og planlægningen, der skaber værdi og succes for by, borgere og bygherrer? Kan de fancy nybyggerier og renoveringen af de sociale boligbyggerier fx lære af hinanden? Skal vi have flere værdier i spil, når vi bygger bæredygtigt? Skaber skønhed værdi? Det er nogle af spørgsmålene, Danske Arkitektvirksomheder stiller skarpt på i debatten.

Bünyamin Simsek, Rådmand for Teknik og Miljø, Aarhus Kommune
Mia Manghezi, Projektudviklingsdirektør, Pension Danmark
Leif Jensen, Direktør, Boligforeningen Århus Omegn
Rune Kilden, Byudvikler
Signe Kongebro, Partner, Henning Larsen Architects
Anders Tyrrestrup, Partner, AART Architects

Moderator: Peter Andreas Sattrup, Chefkonsulent, Bæredygtighed, Arkitekt MAA, PhD, Danske Arkitektvirksomheder

Tillidsøkonomi er en af hjørnestene i bæredygtig innovation. Derfor er det essentielt, at bæredygtighedsindustrien gør sig klar over sin egen rolle i det henseende: Tillid er ikke kun et anliggende for politikere og HR-afdelingen, tillid er i allerhøjeste grad også et anliggende for byggebranchen.
Bianca viser eksempler på hvordan tillidsøkonomi kan faciliteres gennem virksomhedernes byggede miljø og hvordan den investering giver gevinst på bundlinjen. Tillidskapital er et af de mest effektive redskaber til at styrke forretningsdrevet bæredygtighedsinnovation.

Dr. Bianca Maria Hermansen, Architect MA, Social Designer PhD, Director Business Development, SIGNAL architects

At arbejde med bæredygtigt byggeri er blevet hverdag for mange aktører i hele værdikæden i den danske byggebranche. I hvert tilfælde på større nybyggeri. Og reelt set nok også kun for en mindre del af rådgiverne og de udførende. Så måske er det ikke så ”hverdag” som man umiddelbart går og tror? Ingeniørfaget består af mange fagligheder – men hvem er det lige som har grebet bæredygtighedsbolden og hvorfor gør de andre ingeniørfagligheder det i mindre grad? Og hvorfor er det tre ”unge” ingeniører, der står i debatpanelet og repræsenterer tre af de toneangivende rådgivende virksomheder omkring bæredygtighed i byggeriet i Danmark? Vi lægger op til en spændende debat om ingeniørkundskab, bæredygtighed i byggeriet og den bæredygtige fremtid for byggebranchen.

Hanne Tine Ring Hansen, Bæredygtighedsingeniør, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma
Jakob Strømann-Andersen, Partner, Head of Sustainability, Engineering, PhD, MSc. Arch. Eng., LEED AP BD+C, WELL AP, DGNB Auditor
Steffen E. Maagaard, Koncernkompetencechef | Energidesign & Indeklima MOE A/S

Moderator: Kasper Lynge Jensen, Udviklingschef, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet.

Kom og deltag i debatten om Bygningsklasse 2020. Efter en kort gennemgang af det nye bygningsreglement BR18 gives der en detaljeret orientering om revisionen af bygningsklasse 2020, der sendes i høring i april og forventes at træde i kraft medio 2018. I forlængelse af præsentationen drøfter panelet de væsentligste ændringer.

Oplæg af Niels Bruus Varming, Specialkonsulent, Trafik, Bygge og Boligstyrelsen
Paneldeltagere:
Amdi Schjødt Worm, Senior konsulent, Bæredygtighed, Arkitema Architects
Steffen Petersen, Associate Professor, Leder af forskergruppen Indeklima og Energi, Aarhus Universitet

Moderator: Kurt Emil Eriksen, IDA-BYG & VELUX A/S


IDA-BYG er et fagteknisk selskab i Ingeniørforeningen i Danmark og har godt 4.000 medlemmer inden for alle typer af bygge- og anlægsaktiviteter. IDA-BYG afholder hvert år en række aktuelle arrangementer, der belyser den nyeste udvikling på det byggetekniske område. Formålet med arrangementerne er at styrke den videnskabelige, tekniske og samfundsmæssige udvikling inden for området. Arrangementerne er åbne for medlemmer af ingeniørforeningen samt repræsentanter fra andre brancher med interesse for bygge- og anlægsområdet.

Vi har i de senere år skabt innovation inden for forskellige aspekter af bæredygtigt byggeri – bl.a. energieffektivitet, indeklima og genanvendelse af materialer. Eksperimentbyggeri er en vigtig vej til at udvikle og afprøve nye løsninger i 1:1 i praksis, indhente brugererfaringer fra driften, og efterfølgende dele erfaringerne i branchen. Innovation som eksperiment – men spørgsmålet er, om der er tale om innovationsnålestik, eller om eksperimenterne er med til at skabe en bredere grøn omstilling i byggeriet? Og hvordan kan vi skabe mest mulig værdi af bæredygtige eksperimentbyggerier?

Paneldeltagere:
Lone Feifer, Director of Sustainability and Architecture, Velux Group
Jørgen Søndermark, Projektleder, Realdania By og Byg
Lennie Clausen, Programchef, Realdania

9.55
PEFC Danmark: Bæredygtigt byggeri i et nordisk perspektiv

Langt størstedelen af det træ, der bruges i byggeriet kommer fra landene omkring os. Kom og bliv inspireret af byggerier fra vores nabolande, og hør hvordan du handler både lokalt og bæredygtigt. PEFC Danmark fortæller om verdens største miljømærke for bæredygtigt træ, og vigtigheden af at kigge efter anerkendte miljømærker til fremtidens bæredygtige byggerier.

Morten Thorøe, Sekretariatsleder for PEFC Danmark

Fremtidens byer er cirkulære. Bygninger sætter positive aftryk på klimaet, og bydele understøtter en cirkulær livsstil. Samtidigt skaber byggeriets cirkulære løsninger nye forretningsmuligheder og eksporteventyr. For at nå dertil, skal cirkulær økonomi være en integreret del af byggebranchen og de offentlige udviklingsstrategier. Derfor understøtter Circularity City kompetenceudvikling og eksperimenter i erhvervslivet og den kommunale verden.
Circularity City er en del af Region Midtjyllands udviklingsstrategi og gennemføres af et stort og kompetent netværk med CLEAN i spidsen.

Hanne Juel, Region Midtjylland & Søren Lindegaard, CLEAN

Danske og udenlandske eksempler på solcellearkitektur.

Karin Kappel, Arkitekt & sekretariatsleder, Solar City Denmark

14.00
GoGreenwithAarhus byvandring: Sydhavnskvarteret - fra industriområde til urbant erhvervsområde

Tag med Aarhus Kommunes stadsarkitekt Stephen Willacy på byvandring i Sydhavnskvarteret - et af Aarhus' mest sammensatte områder. Et område kendetegnet ved et markant kulturmiljø, der i de kommende år forvandler sig fra gammelt industriområde til urbant erhvervsområde; en tæt og mangfoldig ny bydel med plads til kunst, kulturproduktion og bevægelse, erhverv, tusindvis af nye arbejdspladser, social mangfoldighed og byliv døgnet rundt.

På vores tur kommer vi bl.a. forbi:
• Frederiks Plads – et tidligere DSB værksted og nu attraktivt byområde
• Aarhus City Tower – et af landets største lavenergibyggerier
• Kulbroen – Aarhus’ svar på New York High Line

Mødested: Go Green with Aarhus stand nr. 5.
Tilmelding er nødvendig, begrænset pladser. Tilmeld dig her.

På REBUILD INNOVATION-området viser vi projekter, der er med til at udvikle byggeriets renoveringspraksis og dermed også vores bygninger og byer.
Det gør vi inden for tre temaer:
• Sundhed med fokus på indeklima
• Tværfagligt samarbejde med fokus på klimatilpasning
• Bæredygtighed med fokus på cirkulær økonomi og energi

VINTERAKADEMI 2018
Bæredygtigt byggeri – nu og i fremtiden. Projekt-præsentationer ved deltagere fra Vinterakademi og debat med fagpanel. Vinterakademi er arrangeret af NCC, Center for Bygningsbevaring Raadvad og CONCITO.

VIA UNIVERSITY COLLEGE
Fremtidens byggeri og renovering. Projekt-præsentationer fra studerende fra VIA University Colleges byggeri-uddannelser og debat med fagpanel. Præsentationer med paneldebat finder sted:
18. april kl. 10.00-11.00 og kl. 13.00-14.00
19. april kl. 10.00-11.00 og kl. 13.00-14.00

Du finder REBUILD INNOVATION på balkonen i Centralværkstedet.

REBUILD INNOVATION er et samarbejde mellem Building Green, Smith Innovation og Grundejernes Investeringsfond.

9.30
Debat faciliteret af InnoBYG: Højhuse i træ

Træ kan være et bæredygtigt valg blandt byggebranchens parter, når der skal bygges højhuse i Danmark. Men vejen mod at gøre træ til et ligeså naturligt valg som fx beton, er kun lige begyndt. I denne debat tager vi muligheder og udfordringer under kærlig behandling og forsøger at finde svaret på, hvad der skal til for, at den danske byggebranche også ser træ som et anvendeligt materiale, når der skal bygges i højden. Mød nogle af trendsætterne inden for området og deltag i debatten.

Nicolai Hommelhoff, Partner, Domis
Stephen Willacy, Stadsarkitekt, Aarhus Kommune
Ola Jonsson, Associate Partner, C.F. Møller Architects
Finn Larsen, Senior Engineer, Fire and Safety, Rambøll
Martin Manthorpe, Strategidirektør, NCC
Peder Fynholm, Netværksgruppeleder, højhuse i træ og sektionsleder, Teknologisk Institut

Moderator: Kasper Lynge, Udviklingschef, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet.

Zero emission neighborhoods and smart cities.
Low tech solutions and high tech mindset.
New collaborations solving the wicked problems.

Tonje Værdal Frydenlund, Managing Director - Nordic Countries & Continental Europe, Snøhetta

Dagslys og belysning i bygninger har stor betydning for brugernes sundhed og velvære, og er dermed en væsentlig faktor for et godt indeklima. Bygherrer må derfor gøre sig en række overvejelser herom, når der skal planlægges et nyt byggeri, men også om hvordan eksisterende bygninger kan optimeres. I denne seance ser vi på erfaringer med at differentiere belysning til at understøtte undervisningen på Frederiksbjerg Skole i Aarhus, hvad bygningsreglementet betyder for belysning og ikke mindst, hvordan man skaber et godt beslutningsgrundlag for bygherrens investeringer.

Paneldeltagere:
Marc Fontoynont, Professor, Afdelingen og Energi og Miljø, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet
Anne Bay, Direktør, Sekretariatsleder, innovationsnetværket DANSK LYS
Anne Iversen, Senior Sustainability Engineer, PhD, MSc. Civil Eng., HLA Architects
Hanne Ullum, Vicedirektør, arkitekt MAA, Bygherreforeningen.

Moderator: Graves Simonsen, Projektchef, Arkitekt MAA, Bygherreforeningen

Byggerier i ekstreme klimaer i Abu Dhabi og Sibirien har for CEBRA sat samspillet mellem bygninger og deres kontekst på spidsen. Ved at koble traditionelle byggeteknikker med ny teknologi og formgivning, kan vi skabe huse, der forbruger mindre, fungerer bedre og øger oplevelsen af arkitekturen.

Mikkel Schlesinger, Partner, CEBRA

Længe har der været fokus på, at måden hvorpå byggeaffald bliver produceret er helt afgørende for, hvor genanvendeligt og værdifuldt affaldet efterfølgende er. Begrebet ’selektiv nedrivning’ har længe sat retningslinjer for netop dette, og nu har Miljøstyrelsen en ny rapport om emnet. Her lyder forslagene: Specificering af reglerne, en ordning for godkendelse af nedrivningsvirksomhed samt, at ansvaret og pligten om at følge retningslinjerne påfalder bygherren.
Er der grænser for, hvor meget man kan kræve, og skal bygherre og entreprenører betale for at få affaldet sorteret? Kom og hør de største aktører debattere om selektiv nedrivning og cirkulær økonomi.

Hanne Ullum, Vicedirektør, Bygherreforeningen
Niels Bukholt, Teamleder, Kontor for Jord og Affald, Miljøstyrelsen
Thomas Kingo, Formand, Nedrivning og Miljøsanering, Dansk Byggeri
Niels Moestrup, Formand, Træsektionen

Moderator: Simon Stig-Gylling, Miljøkonsulent, Dansk Byggeri

Hvordan designer vi fremtidens byer og byrum, så de ikke bare kan håndtere de mange presserende udfordringer, vores byer står overfor i det 21. århundrede, men også kan tilføre nye lag af mening, sociale muligheder og livskvalitet til beboere og borgere? I sit oplæg vil partner og adm. direktør for SLA, Mette Skjold, vise eksempler på tegnestuens arbejde i Gellerup, Detroit, København og Paris, og illustrere hvordan man ved at arbejde med naturens processer, principper og økosystemtjenester kan sikre, at det byggede og det groede vægtes ligeværdigt og tilsammen skaber fremtidens bæredygtige og leveværdige byer.

Mette Skjold, Partner og adm. direktør, SLA

9.15
Debat faciliteret af Aarhus kommune: Byggeriets muligheder og udfordringer i fremtidens fossilfrie Aarhus

Hvilken rolle spiller bygningerne i fremtidens bæredygtige og fossilfrie samfund, når de bl.a. skal bidrage til høj energieffektivitet, lokal energiproduktion og energilagring, øget fleksibilitet og liveability? Deltag i debatten og vær med til at udfordre kommunens forskellige perspektiver.

Paneldeltagere:
Henrik D. H. Müller, Klimachef, Aarhus Kommune
Niels-Peter Mohr, Kommuneplanchef, Aarhus Kommune
Karen Margrethe Høj Madsen, Afdelingsleder for Aa+, Aarhus Kommune

Moderator: Mikkel A. Thomassen, Partner, Smith Innovation

Nye teknologier, innovation og digitalisering er blot nogle af de parametre, som nutidens- og fremtidens bæredygtige byer og bygninger skal forholde sig til. I denne paneldebat sætter vi fokus på begrebet Build 4.0, og tuner ind på bl.a. robotter, droner, smart cities, big data, VDC og spørgsmål som: Hvordan bliver teknologien og digitaliseringen til en forretning, og hvilke barrierer og muligheder byder fremtidens teknologiske og digitale udvikling?
InnoBYG og BLOXHUB åbner for debatten med nogle af de aktører, som arbejder med at implementere nye teknologier i bygge- og anlægsbranchen.

Paneldeltagere:
Dorthe Mathiesen, Centerchef, Teknologisk Institut
Marianne Friis, Head of BIM Management, Arkitema
Lone Sand, VDC Koordinator og IKT-leder, NCC
Asger Schou, Byggechef, PNU, Region Midtjylland
Finn Christensen, CEO, Robot At Work
Lars Fuhr Pedersen, Teknisk direktør, Sund og Bælt Holding A/S

Moderator: Torben Klitgaard, Direktør, BLOXHUB

Tusindvis af nye indbyggere flytter hvert år til Aarhus, og der er rekordvækst i antallet af arbejdspladser. Vi hører om Aarhus Kommunes byudviklingsprojekter, som udvikles ud fra målsætninger om bl.a. byfortætning og bæredygtighed.

Bente Lykke Sørensen, Chef, Bolig og Projektudvikling, Aarhus Kommune

Det 17. Verdensmål fra FN er: Partnerskaber for handling. Særligt transformationspartnerskaber er relevante for byggesektoren som tegner for 40% af Europas energi og materialeforbrug. Men hvordan får vi skabt en bæredygtig incitamentsstruktur gennem byggesektorens værdikæde, hvor byrdefordelingen er rimelig for alle parter? Og kan vi udnytte, at de sociale netværk er ved at udvikle et civilsamfund, der bevæger sig i retning af værdistyrede samfund som erstatning for det økonomistyrede samfund? Det skal vi blive klogere på i vores paneldebat.

Paneldeltagere:
Mia Manghezi, Projektdirektør, PensionDanmark
Henrik D. H. Müller, Klimachef, Aarhus Kommune
Emil Møller Jønsson, Byudviklingsprojektleder, Vejle Kommune
Rasmus Karkov, Relations- og markedschef, Enemærke & Petersen
Henriette Falk Olesen, Arkitekt & DGNB-auditor, Årstiderne Arkitekter
Klaus Birk, Director Public Affairs, Saint Gobain

Moderator: Mette Qvist, Direktør, Green Building Council Denmark

I udviklingen af IKEA’s nye internationale mødecenter HUBHULT stod Dorte Mandrup over for et af verdens stærkeste brands. Brandet med en vision, der lover ”at skabe en bedre hverdag for de mange mennesker”. Hvorvidt HUBHULT skulle leve op til de allerhøjeste krav til bæredygtighed var aldrig til diskussion. Det var en selvfølge. IKEA’s koncept lover demokratisk design baseret på ”form, funktion, kvalitet og pris – altid med fokus på bæredygtighed”.
Missionen var, i et nært samarbejde mellem IKEA og Dorte Mandrup, at skabe en 3D version af IKEA’s kerneværdier og sikre at ambitionen om bæredygtighed ikke blev indfriet på bekostning af disse eller omvendt.
Værdibaseret bæredygtighed og bæredygtige værdier.

Mette Borup, Associeret Partner & Senior Arkitekt, Dorte Mandrup

Vi mangler i den grad smukke bæredygtige omgivelser, der er kvalificerede landskaber. Alt for længe har byerne ændret profilen ved at oppe profitten i tætbyggede høje bygningskonsoller, der ikke er et klap interesseret i landskaber og grønne omgivelser. Det må ændres. Lad os gøre det ved at kræve, at der sættes fokus på samfundslivets rum mellem bygningerne, - byens smukke indbydende grønne landskaber vi allerede savner!

Kristine Jensen, Indehaver, Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue ApS & Professor, KADK

12.15
Aarhus Kommune: Energibalancen i fremtidens fossilfrie by

Hvordan får vi bygningerne til at spille sammen med energiforsyningen, transportsektoren og bygningsdriften når forsyningssikkerhed, elbiler og fleksibelt energiforbrug skal harmonere?

Morten Homann, Direktør, Boligkontoret Aarhus
Karen Margrethe Høj Madsen, Afdelingsleder for Aa+, Aarhus Kommune
Jens Henrik Haahr, Direktør, Kuben Management, Aarhus

Moderator: Mikkel A. Thomassen, Partner, Smith Innovation.

Der bliver udviklet og bygget flere og flere bæredygtige byggerier, men hvordan får vi de innovative, grønne løsninger implementeret i stor skala i de øvrige byggeprojekter hos både boligforeninger samt hos både private og offentlige bygherrer?

Palle Jørgensen, Direktør, Boligforeningen Ringgården
Allan Werge, Direktør, AL2bolig
Mads Nygaard, Associeret Partner, AART Architects

Moderator: Mikkel A. Thomassen, Partner, Smith Innovation

14.00
GoGreenwithAarhus byvandring: Dokk1 & visionerne for Aarhus Ø

Tag med Michael Tolstrup fra Bolig- og Projektudvikling i Aarhus Kommune på byvandring i den nye bydel ved havnen. Her kan du høre mere om helhedsplanen for de bynære havnearealer når vi bl.a. besøger udstillingscenteret ”Bylageret”, Dokk1 og skuer ud mod Aarhus Ø, som i disse år udvikler sig til en levende og mangfoldig ny bydel med boliger, erhverv, daginstitution, havnebad, teater og meget mere. Bydelen vil på sigt huse mindst 12.000 beboere og ca. 10.000 arbejdspladser – udviklingen af bydelen er dermed blandt Europas største havnefrontsprojekter.

På vores tur kommer vi bl.a. forbi:
• Bylageret – få et overblik over de spændende byudviklingsprojekter omkring havneområdet i Aarhus
• Dokk1 – oplev byens Hovedbibliotek og Borgerservice, beliggende ved udmundingen af Aarhus Å

Mødested: Go Green with Aarhus stand nr. 5.
Tilmelding er nødvendig, begrænset pladser. Tilmeld dig her.

På REBUILD INNOVATION-området viser vi projekter, der er med til at udvikle byggeriets renoveringspraksis og dermed også vores bygninger og byer.
Det gør vi inden for tre temaer:
• Sundhed med fokus på indeklima
• Tværfagligt samarbejde med fokus på klimatilpasning
• Bæredygtighed med fokus på cirkulær økonomi og energi

VINTERAKADEMI 2018
Bæredygtigt byggeri – nu og i fremtiden. Projekt-præsentationer ved deltagere fra Vinterakademi og debat med fagpanel. Vinterakademi er arrangeret af NCC, Center for Bygningsbevaring Raadvad og CONCITO.

VIA UNIVERSITY COLLEGE
Fremtidens byggeri og renovering. Projekt-præsentationer fra studerende fra VIA University Colleges byggeri-uddannelser og debat med fagpanel. Præsentationer med paneldebat finder sted:
18. april kl. 10.00-11.00 og kl. 13.00-14.00
19. april kl. 10.00-11.00 og kl. 13.00-14.00

Du finder REBUILD INNOVATION på balkonen i Centralværkstedet.

REBUILD INNOVATION er et samarbejde mellem Building Green, Smith Innovation og Grundejernes Investeringsfond.